Μάθε πώς μπορείς να γίνεις αποτελεσματικός γονέας για τα παιδιά σου

Κανείς δεν σου δίνει εγχειρίδιο καλού γονέα, ούτε κανείς σε προετοιμάζει κατάλληλα για το πώς να διαχειριστείς τις διάφορες καταστάσεις που θα προκύψουν μεγαλώνοντας ένα παιδί.

 


Ο κάθε ένας από εμάς όμως που γίνεται γονιός, πέραν από το ένστικτο και τα προσωπικά βιώματα που θα τον οδηγήσουν στον τρόπο διαπαιδαγώγησης του παιδιού του, οφείλει και μπορεί να εξελίσσεται μελετώντας και παρακολουθώντας σχετικά προγράμματα που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ρόλου τους ως γονέας.

Τέτοια περίπτωση αποτελεί και το εργαστήρι εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα. Τα εργαστήρια που είναι βασισμένα στο Μοντέλο Gordon, απευθύνονται στους γονείς παιδιών όλων των ηλικιών και στοχεύουν στην ενδυνάμωση της σχέσης με το παιδί και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής της οικογένειας. Ένα ευτυχισμένο παιδί θα γίνει ένας ευτυχισμένος και υπεύθυνος ενήλικας!

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει το αίσθημα της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας, του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της χρησιμότητάς τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό επιτυγχάνεται όχι με αυταρχικό ή υποχωρητικό τρόπο, αλλά με την καλλιέργεια των έμφυτων θετικών στοιχείων που έχει κάθε άτομο. Η σχέση γονέα - παιδιού είναι καταλυτική και οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αρμονικής σχέσης.

Η επιτυχία του εργαστηρίου οφείλεται κυρίως στο ότι δεν αρκείται να μεταδώσει κάποιες θεωρητικές γνώσεις, αλλά να θέσει γερές βάσεις πρακτικής μάθησης, που θα φέρουν άμεσα, πραγματικά και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα στα καθημερινά προβλήματα της οικογένειας.

Προς τον σκοπό αυτό, το εργαστήριο είναι βιωματικό και εκτός από διαλέξεις μικρού μήκους, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων (role plays), συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών. Οι πέντε άξονες που αναπτύσσονται είναι οι εξής:• Πως να διευκολύνω το παιδί μου να λύνει τα προβλήματά του αποτελεσματικά, χωρίς να γίνομαι παρεμβατικός.

• Πως να διεκδικώ τις ανάγκες μου όταν παρεμποδίζονται από την συμπεριφορά του παιδιού μου, χωρίς να διακινδυνεύω την σχέση μου μαζί του.

• Πως να δημιουργήσω μια ουσιαστική και αρμονική σχέση με το παιδί μου και πως να προλαβαίνω πιθανές συγκρούσεις με τις δεξιότητες πρόληψης.

• Πως να διευθετώ τις συγκρούσεις αναγκών, όταν προκύπτουν, με ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι.

Οι ημερομηνίες της δεύτερης σειράς εργαστηρίων αναγράφονται πιο κάτω:

- 9/3/2017

- 23/3/2017

- 30/3/2017

- 20/4/2017

- 27/4/2017

- 4/5/2017

- 18/5/2017

- 1/6/2017

- 8/6/2017

- 19/6/2017

Η τελική τιμή για ολόκληρη τη σειρά εργαστήριων είναι 210 ευρώ και συμπεριλαμβάνει το τετράδιο ασκήσεων και το Βιβλίο για την Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα του Thomas Gordon. Το ποσό μπορεί να πληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις η ανά συνάντηση. Σημειώνουμε ότι το Εργαστήρι μπορεί να διεξαχθεί και στα αγγλικά αν υπάρξει ενδιαφέρον!

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

- Αντρη Χριστούδια Gumuskut: 99720418

- Κωνσταντζα Τζουμέρκα Γαβριήλ: 96207334


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ