173 κιλά τροφίμων πετάει κάθε Ευρωπαίος πολίτης ετησίως

Στην ΕΕ, η σπατάλη τροφίμων εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στους 88 εκατομμύρια τόνους ή 173 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος, με την παραγωγή και τη διαχείριση αυτού του όγκου τροφίμων να συνεπάγεται την εκπομπή 170 εκατομμυρίων τόνων CO2, και την κατανάλωση 261 εκατ. τόνων σε πόρους.

 


Article featured image
Article featured image

Το 2010 η υψηλότερη σπατάλη τροφίμων ανά κάτοικο ανά έτος έγινε στην Ολλανδία (541) ακολουθούμενη από το Βέλγιο (345 κιλά), την Κύπρο (327)  ενώ αντίθετα η πιο λίγη σπατάλη έγινε στην Ελλάδα (80), στη Μάλτα και στη Ρουμανία (76 κιλά) και η χαμηλότερη στη Σλοβενία (72 κιλά). 

Ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται να απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συζήτησε την Τρίτη 11 Απριλίου πιθανούς τρόπους μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά το ήμισυ μέχρι το 2030. Οι Ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιβάλλοντος προτείνοντας σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της που ανέρχεται σε 88 εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ευρώπη. Παράλληλα κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις δωρεές τροφίμων και τόνισαν ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να αντιμετωπιστεί η σύγχυση που προκαλείται σε καταναλωτές από τις ετικέτες «ανάλωση κατά προτίμηση πριν» και «ανάλωση μέχρι».

«Στις ανεπτυγμένες χώρες η σπατάλη τροφίμων παρατηρείται  ως επί το πλείστον στο τέλος της αλυσίδας, κατά τη διανομή και την κατανάλωση. Είναι ευθύνη του καθενός να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η Εισηγήτρια Ευρωβουλευτής Biljana Borzan (Σ&Δ, Κροατία).  

«Η έκθεσή μου καλεί για μια συντονισμένη πολιτική απάντηση σχετικά με τη σήμανση, την νομική ευθύνη και την εκπαίδευση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές δεν κατανοούν την ακριβή έννοια των ετικετών «ανάλωση κατά προτίμηση πριν» και «ανάλωση μέχρι»», δήλωσε η ευρωβουλευτής.

«Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες των ήδη υφιστάμενων νομοθεσιών της ΕΕ, οι οποίες εμποδίζουν τη δωρεά τροφίμων. Πρέπει να επικαιροποιηθεί  το κοινό μας σύστημα ΦΠΑ, για να επιτρέπει φορολογικές απαλλαγές. Μια μορφή νομοθεσίας τύπου «Ο Καλός Σαμαρείτης» σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες δωρεές τροφίμων και ταυτόχρονα να μειώσει τις σπατάλες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων», πρόσθεσε η κα Borzan.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες της ΕΕ μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% το 2030, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο που έθεσε το Κοινοβουλίου το Μάρτιο στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. Οι Ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι οι εθνικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές να κατανοούν τις ετικέτες ημερομηνίας λήξης των προϊόντων «ανάλωση μέχρι» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν» και τη χρήση των τροφίμων μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν η αφαίρεση  ορισμένων ημερομηνιών για προϊόντα μπορεί να επιφέρει πιθανά οφέλη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

 

Διευκόλυνση στις δωρεές τροφίμων

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προτείνει μια αλλαγή στην οδηγία για το ΦΠΑ που με σαφήνεια θα εγκρίνει φορολογικές απαλλαγές σε δωρεές τροφίμων. Το Ταμείο της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το κόστος συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής δωρεών τροφίμων.

 

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα. Θα τεθεί σε ψηφοφορία από τη σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, στις 15-18 Μαΐου 2017.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ