Αν κλείνεις τα ταξίδια σου μέσω διαδικτύου, μάλλον την έχεις πατήσει

Σήμερα που οι κρατήσεις ξενοδοχείων και πτήσεων στο διαδίκτυο γίνονται όλο και πιο συχνές, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα σχετικά με τις διαδικτυακές ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

 


Article featured image
Article featured image

Οι υπηρεσίες αυτές είναι σήμερα ένας από τους τομείς στους οποίους υποβάλλονται οι περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών δρομολόγησαν συντονισμένο έλεγχο 352 ιστοτόπων σύγκρισης τιμών και ταξιδιωτικών κρατήσεων σε όλη την ΕΕ τον Οκτώβριο του 2016. Διαπιστώθηκε ότι οι τιμές δεν ήταν αξιόπιστες σε 235 ιστοτόπους, δηλαδή στα δύο τρίτα των ιστοτόπων που ελέγχθηκαν. Για παράδειγμα, πρόσθετα στοιχεία τιμών είχαν προστεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας κράτησης χωρίς να ενημερώνεται σαφώς ο καταναλωτής ή οι τιμές των προσφορών δεν αντιστοιχούσαν σε καμία διαθέσιμη υπηρεσία.

Οι αρχές ζήτησαν από τους σχετικούς ιστοτόπους να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές, η οποία τους υποχρεώνει σε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις τιμές, και να παρουσιάζουν τις προσφορές τους κατά τρόπο σαφή, σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κράτησης.

 

Κύριες διαπιστώσεις:

Θα πληρώσετε πράγματι το ποσό που νομίζετε ότι θα πληρώσετε; Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, η τιμή που παρουσιάζεται την πρώτη φορά δεν είναι η ίδια με την τελική τιμή.

Πρόκειται για προσφορά ή απλώς για δόλωμα; Στο ένα πέμπτο των περιπτώσεων, στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν διαθέσιμες προσφορές.

Προβληματίζεστε σε θέματα τιμής; Σχεδόν στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, το συνολικό τίμημα ή ο τρόπος με τον οποίο υπολογίστηκε δεν ήταν σαφή.

Τελευταίο φθηνό δωμάτιο στο ξενοδοχείο ή απλώς τελευταίο δωμάτιο που διατίθεται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο; Σε μία στις τέσσερις περιπτώσεις οι ιστότοποι δεν διευκρίνιζαν ότι οι δηλώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα (π.χ. «έμειναν μόνο 2», «μόνο για σήμερα») ίσχυαν μόνο για τον δικό τους ιστότοπο.


Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) θα έλθει σε επαφή με τους 235 ιστοτόπους στους οποίους διαπιστώθηκαν παρατυπίες και θα τους ζητήσει να τις διορθώσουν.


Αν δεν συμμορφωθούν, οι εθνικές αρχές μπορούν να κινήσουν διοικητικές ή νομικές διαδικασίες είτε απευθείας είτε μέσω των εθνικών δικαστηρίων, ανάλογα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Οι αρχές ΣΠΚ των 28 χωρών (26 κράτη μέλη, Νορβηγία και Ισλανδία) έλεγξαν συνολικά 352 ιστοτόπους σύγκρισης προσφορών και τιμών, κυρίως στον ταξιδιωτικό τομέα.

Από τον συνολικό αριθμό των ιστοτόπων, το 23,6% πραγματοποιούσαν συγκρίσεις τιμών διαμονής, το 21,3% συγκρίσεις τιμών εισιτηρίων (με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, λεωφορείο), το 5,1% συγκρίσεις τιμών ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ το 44,6% προσέφεραν συνδυασμένη σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών (εισιτήρια, καταλύματα, πακέτα διακοπών, κ.λπ.).

Ο συντονισμένος έλεγχος αποκάλυψε σειρά παρατυπιών στα διαδικτυακά εργαλεία σύγκρισης.

Οι κύριες παρατυπίες αφορούσαν την τιμή και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και παρουσιάζεται:

στο 32,1% των περιπτώσεων, η τιμή στην ιστοσελίδα του καταλόγου σύγκρισης δεν ήταν ίδια με την τελική τιμή που εμφανιζόταν στην ιστοσελίδα κρατήσεων.

στο 30,1% των ιστοτόπων, η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) ή ο τρόπος υπολογισμού της δεν ήταν σαφή.

το 20,7% των ιστοτόπων παρουσίαζαν ειδικές τιμές που στη συνέχεια δεν ήταν διαθέσιμες όπως αναφέρονταν στην πραγματική ιστοσελίδα κρατήσεων.

το 25,9% των ιστοτόπων έδιναν την εντύπωση ότι ορισμένες προσφορές τελειώνουν σύντομα (π.χ. «έμειναν μόνο 2», «μόνο για σήμερα») χωρίς να διευκρινίζουν ότι ο αριθμός ή η διάρκεια των προσφορών αφορούσε αποκλειστικά τον δικό τους ιστότοπο.

Άλλες παρατυπίες που προσδιορίστηκαν από τις αρχές του δικτύου ΣΠΚ είχαν σχέση με τα εξής:

την ταυτότητα του παρόχου του εργαλείου σύγκρισης: το 22,7% των ιστοτόπων παρείχαν περιορισμένες πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση της εταιρείας), ενώ για το 4% δεν υπήρχε καμία πληροφορία.·

τη διαδικασία αξιολόγησης από τους χρήστες: το 21,3% των ιστοτόπων παρουσίαζαν τις αξιολογήσεις των καταναλωτών με ασαφή τρόπο ή χωρίς διαφάνεια (και/ή περιείχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το αληθές των αξιολογήσεων).

την κάλυψη της σύγκρισης: το 10,5% των ιστοτόπων δεν παρείχαν ουσιώδεις πληροφορίες που ήταν σημαντικές για τη σύγκριση.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ