«Παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού η εξαίρεση από το μάθημα σεξουαλικής αγωγής»

«Η απαλλαγή οποιοδήποτε παιδιού από τα προγράμματα Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ), λόγω αντιδράσεων των γονέων, θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του και θα ήταν ενάντια στο συμφέρον του».

 


Με αυτή τη δήλωση ξεκαθάρισε όποιες αμφιβολίες και αντιδράσεις υπήρχαν σχετικά με την εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά.


Μια επιστημονικά θεμελιωμένη και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία να ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος, από την προσχολική ακόμα ηλικία, εξυπηρετεί και διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού.


Η θέση της Επιτρόπου ετοιμάστηκε με αφορμή επιστολής του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 10/5/2017, με κοινοποίηση προς την ίδια, με την οποία ζητείται ως «κατεπείγον» γνωμάτευση αναφορικά με το περιεχόμενο επιστολής και γνωματεύσεων που έλαβε ο ΥΠΠ από ομάδα γονιών σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, η οποία ομάδα αντιτίθεται ουσιαστικά στην εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο ή/και θεωρεί ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εξαίρεσης των παιδιών τους από την αγωγή αυτή, σε περίπτωση που κρίνουν ότι η εν λόγω αγωγή αντιτίθεται στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους αντιλήψεις.


Η απαλλαγή οποιοδήποτε παιδιού από τα προγράμματα ΠΣΔ, λόγω αντιδράσεων των γονέων, θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του.


«Πάγια θέση μου είναι ότι, μια επιστημονικά θεμελιωμένη και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία να ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος, από την προσχολική ακόμα ηλικία, εξυπηρετεί και διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού», αναφέρει η κ. Κουρσουμπά.

Αποσαφηνίζει δε πως «υπό το φως όλων των πιο πάνω, η απαλλαγή οποιοδήποτε παιδιού από τα προγράμματα ΠΣΔ, λόγω αντιδράσεων των γονέων, θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του και θα ήταν ενάντια στο συμφέρον του κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και άλλων διεθνών υποχρεώσεων του κράτους».

Αναφορικά με την νομιμότητα παροχής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από το σχολείο και της συμμετοχής των παιδιών, η Κουρσουμπά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, «η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συνιστά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους, το οποίο απορρέει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,[21] τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση (Σύμβαση Λανζαρότε) και τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014 [Ν.91(Ι)/2014] της Κυπριακής Δημοκρατίας. [22], και, κατ’ επέκταση, υποχρέωση της πολιτείας».

Καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση που ακολουθεί η ΠΣΔ και οι στόχοι που θέτει, όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνάδουν πλήρως με την παιδαγωγική κατεύθυνση που ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

*Η επιστολή δημοσιεύθηκε στο www.paideia-news.com


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ