Πλέον τα προϊόντα που αγοράζουμε δεν θα «χαλάνε» τόσο εύκολα

Και όταν χαλάνε, θα επιδιορθώνονται ευκολότερα!

 


Article featured image
Article featured image

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση προχώρησε το Ευρωκοινοβούλιο, θέτοντας προς συζήτηση την επέκταση της ημερομηνίας λήξης των διαφόρων προϊόντων που αγοράζουμε (κυρίως ηλεκτρονικές συσκευές), ενώ παράλληλα ζήτησε να γίνει ευκολότερη η επιδιόρθωση και αναβάθμιση τόσο του hardware όσο και του software.

Για να άρουν την «προγραμματισμένη απαξίωση» των προϊόντων, οι ευρωβουλευτές πρότειναν με ψήφισμα τους την αναβάθμιση των προϊόντων ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικά και τη δημιουργία ανταλλακτικών σε πιο προσιτές τιμές ούτως ώστε σε περίπτωση φυσικής φθοράς, οι καταναλωτές να μπορούν να τα επισκευάσουν σε χρόνο και κόστος λογικό. Άλλωστε μετά από έρευνα του ευρωβαρόμετρού, προέκυψε ότι το 77% των ευρωπαίων καταναλωτών θα προτιμούσε να επισκευάζει τα προϊόντα, αντί να αγοράζει καινούρια. Αντ’ αυτού όμως να τα αντικαταστήσει ή να τα απορρίψει λόγω του υψηλού κόστους των επισκευών και του μη ικανοποιητικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Το 77% των ευρωπαίων καταναλωτών θα προτιμούσε να επισκευάζει τα προϊόντα, αντί να αγοράζει καινούρια.


Οι συστάσεις του ΕΚ είναι οι εξής:

• θέσπιση «ελάχιστων κριτηρίων αντοχής» που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του και την ικανότητά του να εξελιχθεί,, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του.

• σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή περιόδου επισκευής που υπερβαίνει τον ένα μήνα, επέκταση της εγγύησης κατά μία περίοδο που να ισοδυναμεί με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επισκευής

• παροχή κινήτρων από τα κράτη μέλη για την προώθηση των βιώσιμων, υψηλής ποιότητας προϊόντων, καθώς και της προώθησης των επισκευών και των πωλήσεων μεταχειρισμένων προϊόντων, γεγονός που θα συνέβαλε μεταξύ άλλων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των αποβλήτων.

• αποφυγή της μόνιμης εγκατάστασης βασικών στοιχείων, όπως μπαταριών και λυχνιών LED στα προϊόντα, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας.

• διάθεση των ανταλλακτικών που είναι ουσιώδη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αγαθών «σε τιμή σύμμετρη προς τη φύση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος».

• υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού ορισμού της «προγραμματισμένης απαξίωσης» και θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος, το οποίο να μπορεί να ελέγχει και να ανιχνεύει τα ενσωματωμένα ελαττώματα στα προϊόντα.

Παράλληλα το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός «προαιρετικού ευρωπαϊκού σήματος» που θα παρέχει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις δυνατότητες διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη δυνατότητα επισκευής τους. Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός «μετρητή χρήσης» για τα σημαντικότερα καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Το μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 662 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 2 αποχές. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ