Τι συμβαίνει στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας;

Κάτι πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο.

 


Σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια προέβη η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2018, με μέλη της σε συνεργασία με την περιβαλλοντική επιτροπή (Environment Committee) της UNFICYP να τοποθετούν 15 τεχνητές φωλιές για ανθρωποπούλια (Tyto alba), στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. 

Η τοποθέτηση των φωλιών αποτελεί μέρος πιλοτικού προγράμματος που έχει στόχο τη δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου φωλιών, κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης, κυρίως σε γεωργικές περιοχές, όπου εμφανίζονται προβλήματα με τρωκτικά. Η επιλογή του εν λόγω  χώρου έγινε διότι είναι μια προστατευόμενη περιοχή σε εγγύτητα με τη Λευκωσία ενώ στην περιοχή υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικά υποστατικά καθώς και αρκετά τρωκτικά. 

 Το ανθρωποπούλι είναι θηρευτής κυρίως τρωκτικών (ποντικιών και αρουραίων) και η ανάπτυξη του είδους, μέσω ενός δικτύου φωλιών, αποτελεί διεθνώς μια επιτυχημένη πρακτική μείωσης του πληθυσμού των τρωκτικών και λειτουργεί ως εναλλακτική μέθοδος από αυτή της χρήσης χημικών τρωκτικοκτόνων. 

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 μέχρι σήμερα, έχει τοποθετήσει και ελέγχει κάθε χρόνο πέραν των 200 φωλιών σε όλη τη Κύπρο τοποθετημένες κυρίως σε γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές.  Στόχος είναι όπως το πιο πάνω δίκτυο επεκταθεί και κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης σε μια προσπάθεια μείωσης των τρωκτικών και ανάπτυξη του είδους. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες φωλιές έχει παρατηρηθεί να φωλιάζουν και άλλα είδη όπως κίτσηδες (σιαχίνια), θουπιά και χρυσοκαρακάξες. 

  

Η περίοδος του φθινοπώρου ενδείκνυται για την τοποθέτηση νέων φωλιών αφού δεν είναι περίοδος αναπαραγωγής αλλά είναι περίοδος όπου τα νεαρά πουλιά προσπαθούν να βρουν νέες επικράτειες και χώρους φωλιάσματος.  Η περίοδος αναπαραγωγής αρχίζει από τον Ιανουάριο σε κάποιες περιοχές τις Κύπρου και ολοκληρώνεται νωρίς το καλοκαίρι. Μερικά ζευγάρια φωλιάζουν και για 2η φορά σε ένα χρόνο αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.   Σε δημοσιευμένη έρευνα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας  φαίνεται ότι ο μέσος όρος αυγών ανά φωλιά είναι έξι (6) ενώ ο μέσος όρος νεοσσών που πετούν είναι τέσσερις (4).

Τέλος η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την UNFICYP και ιδιαίτερα προς την περιβαλλοντική της επιτροπή για την άμεση ανταπόκριση της, τη στενή συνεργασία και τη συνδρομή της προς υλοποίηση του 1ου βήματος δημιουργίας δικτύου τεχνητών φωλιών κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης, κάτι που θα έχει πολλαπλά οφέλη.   


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ