Νησίδες με δωρεάν Wi-Fi σε περιοχές της Κύπρου

Υπεγράφη συμβόλαιο για την Ανάπτυξη Νησίδων Ελεύθερης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο σε Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου, με Συμβατικό Ποσό μέχρι €450.000.

 


Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συμβόλαιο υπεγράφη μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της εταιρείας COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.

Με την υλοποίηση της σύμβασης αναμένεται να εξυπηρετηθούν 142 Κοινότητες και Δήμοι σε αγροτικές περιοχές, με συνολικό πληθυσμό πέραν των 100.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 47% από κρατικούς πόρους και κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ