Καθημερινό το φαινόμενο «εισβολέων» εντός της αλυκής για να δουν τα φλαμίνγκο

Η απουσία μέτρων προστασίας των υδροβιότοπων, προκαλεί αλλεπάλληλα προβλήματα.

 


Article featured image
Article featured image

Την απογοήτευση και αγανάκτησή τους εκφράζουν ο Δήμος Λάρνακας και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, για την έλλειψη μέτρων προστασίας των Αλυκών Λάρνακας και τη συνεχή όχληση των μεταναστευτικών πουλιών.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, τις συναντήσεις με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος καθώς και με το καθ’ υλην αρμόδιο Υπουργείο, εντούτοις, κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του μοναδικού αυτού υδροβιότοπου. Τα τελευταία χρόνια είναι δυστυχώς καθημερινό το φαινόμενο κατά το οποίο συμπολίτες μας αλλά και τουρίστες εισέρχονται εντός της Αλυκής για να πλησιάσουν τα φλαμίγκo, παρά την ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων. Υπενθυμίζουμε ότι η συνεχιζόμενη όχληση των πτηνών μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων και τη μετακίνηση των ειδών καθώς και την πληθυσμιακή τους μείωση.

 Οι Αλυκές Λάρνακας, πέραν από την τεράστια οικολογική τους αξία, αποτελούν ένα από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης μας και θα πρέπει ως εκ τούτου να διαφυλαχθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.  Διαπιστώνεται ότι οι συνεχείς εκκλήσεις προς το κοινό που έχουν γίνει κατά καιρούς από διάφορους φορείς και υπηρεσίες, δεν φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου καλούμε και δημόσια την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να αναλάβει επιτέλους δράση σε συντονισμό με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς. Η εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Αλυκών καθίσταται επιτακτική καθώς και η λήψη διαφόρων άμεσων μέτρων τα οποία έχουν προταθεί.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ