«Ανεκτίμητα νομίσματα και άλλες αξίες….»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών γνωρίζει στα παιδιά τη νομισματική συλλογή του Ιδρύματος και άλλα πολλά…

 


Article featured image
Article featured image

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ηλικίας 12-15 ετών (Στ΄Δημοτικού & Α΄- Β΄ Γυμνασίου) και έχει σκοπό τη διερεύνηση της έννοιας της αξίας μέσα από τη γνωριμία των παιδιών με τη νομισματική συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσα στους χώρους του Μουσείου της Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων¬. Οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν σύγχρονα, αλλά και αρχαία νομίσματα καθώς και να έρθουν σε επαφή με πολλαπλά είδη αξιών, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η αξία αλλά και τη σχέση της τελευταίας με κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε ξεκινώντας από τη σύγχρονη πραγματικότητα, τα παιδιά να προβληματιστούν και να διερευνήσουν καθημερινά ζητήματα που αφορούν την αξία που προσδίδουμε σε αντικείμενα ή καταστάσεις και, ειδικότερα, τη σχέση των νομισμάτων και του χρήματος με την αξία.  Μία από τις καινοτομίες του προγράμματος είναι η εισαγωγή της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών διάδρασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να αναδειχθούν (α) οι συνθήκες παραγωγής των αρχαίων νομισμάτων (β) η πολυπλοκότητα και ο δυναμικός χαρακτήρας της εικονογραφίας τους (γ) οι πολλαπλές λειτουργίες τους και (γ) οι σύνθετες κοινωνικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες το νόμισμα συντελεί στη συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων.  Έτσι, μέσα από το προτεινόμενο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα θα τονισθεί όχι μόνο ο οικονομικός ρόλος που αποδίδεται παραδοσιακά στα νομίσματα, αλλά και η ιδεολογική τους σημασία και συμβολή τους στην κατανόηση του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι.

Επιπλέον, η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επιτρέψει στις μαθήτριες και τους μαθητές να ενσωματώσουν κατά ομάδες τους προβληματισμούς και τις γνώσεις και που αποκόμισαν στη δημιουργία τους δικού τους νομίσματος. Τα τρισδιάστατα νέα νομίσματα θα μεταφέρονται στο σχολείο όπου θα είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στην ενδοσχολική εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ενημέρωση των υπολοίπων μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα.

 

Συντελεστές Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

Δέσπω Πασιά (UCL – Institute of Education)

Δέσποινα Καταπότη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ψηφιακές Τεχνολογίες: Γρηγόρης Νικολάου (ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα)

 

Επιστημονική Συνεργάτης:                           

Ευαγγελινή Μάρκου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα)Συντονισμός και παραγωγή:                          

Δέσπω Πασιά

 

Ερμηνεύτρια Προγράμματος:                 

Μυρτώ Αριστείδου, εικαστικός/μουσειολόγος/παιδαγωγός

 

Για μαθητές ΣΤ Δημοτικού , Α & Β Γυμνασίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος- Ιούνιος 2018

 

Δωρεάν συμμετοχή

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22128182

 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, παλιά Λευκωσία

www.boccf.org

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ