«Τα τρόφιμα που μπαίνουν στην κουζίνα σας θέλουμε να είναι ασφαλή, ποιοτικά, και ελεγμένα»

Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου έχουν εγκαταστήσει ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» και ISO 22000:2005 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων».

 


Article featured image
Article featured image

«Στις Υπεραγορές Παπαντωνίου μέλημά μας είναι η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η άριστη και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή.  Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο στα λόγια αλλά και έμπρακτα, με σφραγίδα πιστοποίησης ISO 9001:2015 ‘Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας’ και ISO 22000:2005 ‘Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων’. Έτσι, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα που μπαίνουν στην κουζίνα σας, είναι ασφαλή, ποιοτικά, και ελεγμένα. Εφαρμόζουμε κάθε απαραίτητη επιθεώρηση κι ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες».

Το ISO 9001:2015 ‘Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας’, είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνονται ικανοποιητικά τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το ISO 22000:2005 ‘Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων’ είναι το πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου έχουν εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων,  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015. στα εξής πεδία εφαρμογής: ‘Προμήθεια, Αποθήκευση και Διάθεση Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων’, και ‘Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμων Γευμάτων’. Καθώς επίσης, και το Σύστημα Διαχείρισης ISO 22000:2005 στα εξής πεδία εφαρμογής: ‘Προμήθεια, Αποθήκευση και Διάθεση Τροφίμων’, και ‘Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμων Γευμάτων’.

Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου βελτιώνουν συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες, οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ή άλλες απαιτήσεις των πελατών. Συμμορφώνονται επίσης, με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και επενδύουν συστηματικά σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου.

Υπόσχονται, ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και πρώτης ποιότητας προϊόντα στους καταναλωτές, σεβόμενοι πάντα τους προμηθευτές και συνεργάτες τους.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ