Αν σκέφτεσαι καινοτόμα και θέλεις δική σου επιχείρηση, σου βρήκαμε τρόπο να την υλοποιήσεις

Τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα.

 


Article featured image
Article featured image

Σε μια σημαντική για τις κυπριακές εταιρείες συμφωνία έχει προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου, θα παραχωρήσει, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος InnovFin, 10 εκατομμύρια ευρώ, σε καινοτόμες, ή επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες, ή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, ή που ακολουθούν καινοτόμες διαδικασίες.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση των δαπανών που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτομίας στις κυπριακές επιχειρήσεις έτσι ώστε οι νέες, ή οι υφιστάμενες εταιρίες να παραμείνουν ανταγωνιστικές, στο περιβάλλον στο οποίο σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν, έχοντας προοπτικές για ανάπτυξη και επιβίωση.

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα μέσω του InnovFin, θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν δανεισμό με ευνοϊκότερους όρους, καθώς υπάρχει η εγγύηση του ΕΤΕπ.

Το ποσό του δανείου το οποίο θα δίνεται σε κάθε δικαιούχο, θα ξεκινά από τις €25.000 και θα έχει ως οροφή τις €500.000. Η διάρκεια του, θα κυμαίνεται από 12 έως 120 μήνες.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν απ’ ευθείας την αίτηση τους στην Τράπεζα Κύπρου. Το δάνειο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, ή τη δημιουργία της επιχείρησης, από την οποία υποβάλλεται.

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

•           Νέοι και υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας Kύπρου.

•           Καινοτόμες επιχειρήσεις με έμφαση στις εταιρίες Start-up.

•           Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 499 άτομα προσωπικό.Η χρηματοδότηση  υποστηρίζεται από το InnovFin SME Guarantee Facility, τον μηχανισμό εγγύησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ