Οι απογοητευτικές διαπιστώσεις από τους ελέγχους σε σχολικά κυλικεία της Κύπρου

Πουλούν ακριβότερα, προσφέρουν προϊόντα εκτός προδιαγραφών και άλλα που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

Οι απογοητευτικές διαπιστώσεις από τους ελέγχους σε σχολικά κυλικεία της Κύπρου

Πουλούν ακριβότερα, προσφέρουν προϊόντα εκτός προδιαγραφών και άλλα που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

Article featured image
Article featured image

Με επιστολή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 78 κυλικεία (δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων) μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019. Από αυτές τις 78 επιθεωρήσεις 61% έγιναν σε δημοτικά, 21% σε γυμνάσια και 18% σε λύκεια ή/και τεχνικές σχολές.

Μέσα από τις επιθεωρήσεις, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω:

  1. Οι μαθητές δεν φαίνεται να γνωρίζουν ικανοποιητικά τις εγκεκριμένες τιμές και τα είδη του εγκεκριμένου καταλόγου.
  2. Προϊόντα τιμοκαταλόγου προσφέρονται σε ψηλότερες τιμές από τις εγκεκριμένες.
  3. Πωλούνται είδη που δεν περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους καταλόγους.
  4. Παρασκευάζονταν σάντουιτς προς κατανάλωση εκτός προδιαγραφών (είτε λιποβαρή, είτε με την προσθήκη μη επιτρεπόμενων συστατικών).
  5. Προβλήματα τα οποία αναφέρονται στα έντυπα επιθεώρησης των σχολικών κυλικείων καθυστερούν να επιλυθούν.
  6. Δεν φαίνεται να διενεργούνται εκπαιδεύσεις των υπεύθυνων των κυλικείων από το Υπουργείο Υγείας όπως προνοεί η νομοθεσία.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέσα από ελέγχους 22 κυλικείων από σύνολο 35 κυλικεία συγκεκριμένης περιοχής, έχουν διαπιστωθεί οι παρακάτω παραβάσεις:

  • 46% παρασκεύαζαν και πωλούσαν σάντουιτς εκτός προδιαγραφών.
  • 73% πρόσφεραν προς πώληση είδη εκτός τιμοκαταλόγου.
  • 88% χρέωναν διαφορετικές τιμές από τις εγκεκριμένες, σε τουλάχιστον ένα προϊόν.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία την ουσιαστική ευθύνη για την τήρηση των συμφωνηθέντων κατά την υπογραφή των συμβολαίων διαχείρισης των κυλικείων, στα οποία περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης του τιμοκαταλόγου, την έχουν οι Σχολικές Εφορίες, εκτός από τα κυλικεία των Τεχνικών Σχολών, τα οποία υπογράφουν τα συμβόλαια τους απευθείας με το Υπουργείο Παιδείας. Ταυτόχρονα όμως, το γενικό έλεγχο των κυλικείων έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΚΕΕΣΚ), τις Σχολικές Εφορείες, τις διευθύνσεις και το διδακτικό προσωπικό των σχολείων και τους Συνδέσμους Γονέων να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα σε ένα θέμα, το οποίο αφορά τους μαθητές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ