Πώς γίνεται το σύστημα υγείας να μας καλύπτει μόνο 8 ώρες ημερησίως, 5 μέρες τη βδομάδα;

Μια ομάδα πολιτών, συμβαλλομένων στο ΓεΣΥ, έστειλε την πιο κάτω επιστολή στη CITY θέτοντας ένα εύλογο ερώτημα που πιθανόν έχουμε όλοι.

Πώς γίνεται το σύστημα υγείας να μας καλύπτει μόνο 8 ώρες ημερησίως, 5 μέρες τη βδομάδα;

Μια ομάδα πολιτών, συμβαλλομένων στο ΓεΣΥ, έστειλε την πιο κάτω επιστολή στη CITY θέτοντας ένα εύλογο ερώτημα που πιθανόν έχουμε όλοι.

Article featured image
Article featured image

Πιο κάτω αυτούσια η επιστολή:

Σε ερώτηση προς το ΓεΣΥ αν οι συμπληρωμές στους γιατρούς (παιδίατρους- ειδικούς και ακατάλληλες ώρες) θα μετρούν στα 150 ευρώ ή είναι επιπρόσθετες, πήραμε την απάντηση ότι «οι συγκεκριμένες συμπληρωμές, για επισκέψεις εκτός ωρών εργασίας, σαββατοκύριακο και αργίες ή μετά την συμπλήρωση του ορίου επισκέψεων δεν υπολογίζονται στο ετήσιο μέγιστο ποσό συμπληρωμής των 150 ευρώ».

Ο λόγος που η Βουλή έβαλε το ετήσιο μέγιστο ποσό συμπληρωμής των 150 ευρώ είναι προφανώς για να μην κοστίζει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε οποιονδήποτε συμβαλλόμενο πέραν του ποσού αυτού και επιπρόσθετα του ποσού που πληρώνει αναλογικά στο εισόδημά του.

Με την έγκριση του ΓεΣΥ για επιπρόσθετες πληρωμές πέραν των συμπληρωμών, εκφράζουμε την εντονότατη διαφωνία μας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Καταστρατηγείται με έμμεσο τρόπο η απόφαση της Βουλής για ίση μεταχείριση ασθενών και του ετήσιου μέγιστου ποσού συμπληρωμής.

(β) Το σύστημα υγείας οφείλει να καλύπτει τους ασθενείς όλο το 24ωρο και 7 μέρες τη βδομάδα και όχι μόνο 8 ώρες ημερησίως, 5 μέρες τη βδομάδα. Αν οι γιατροί δεν συνεργάζονται οφείλουν οι υπεύθυνοι να δώσουν κίνητρα μέσα από τον προϋπολογισμό του συστήματος για να τους προσελκύσουν. Να αναφέρω ότι όταν έγινε ο προϋπολογισμός για το ΓεΣΥ κάλυπτε τον ασθενή πλήρως και οι συνεισφορές των ασθενών στο σύστημα υπολογίστηκαν για να καλύπτουν τον προϋπολογισμό. Αν αποφασίστηκε ότι ο προϋπολογισμός δεν αρκεί το θέμα έπρεπε να οδηγηθεί στη Βουλή.

(γ) Γνωρίζοντας τις Κυπριακές πραγματικότητες, δίδεται στους γιατρούς η ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το σύστημα και τους ασθενείς, πράγμα απαράδεκτο για όσους τάχθηκαν να εφαρμόσουν και να προστατεύσουν το σύστημα. Για παράδειγμα, πολλοί γιατροί θα μπορούν να εργάζονται το Σάββατο εκτός συστήματος και να παροτρύνουν τους ασθενείς να τους επισκέπτονται ιδιωτικά εκτός ωρών εργασίας, προφασιζόμενοι φόρτο εργασίας τις καθημερινές.

Οφείλει το ΓΕΣΥ να προστατεύει τους ασθενείς δημιουργώντας, μέσα από το σύστημα, τρόπους παροχής υπηρεσιών εκτός ωρών εργασίας, σε όλες τις περιοχές, για αποφυγή του (γ) πιο πάνω, αφού ήδη προχώρησε σε αποφάσεις, ή τουλάχιστον να περιλάβει τα σχετικά έξοδα στο μέγιστο ποσό, ή και να οδηγήσει το θέμα στη Βουλή για σχετικές αποφάσεις.

Ομάδα συμβαλλομένων στο ΓεΣΥ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ