Μια σημαντική διευκρίνιση για το ΓεΣΥ από τον ΟΑΥ, που μάλλον μας είχε διαφύγει

Κάποιοι δικαιούχοι του ΓεΣΥ φαίνεται να μην έχουν κατανοήσει κάτι.

Article featured image
Article featured image

Από το περασμένο Σάββατο, 1η Ιουνίου, το Γενικό Σύστημα Υγείας έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του με δικαιούχους και πάροχους να προσαρμόζονται σταδιακά στα νέα δεδομένα.

Καθημερινά, διάφορα προβλήματα –τεχνικής φύσεως- εμφανίζονται, τα οποία είναι κάπως αναμενόμενα. Εξ ου και ο ΟΑΥ, με ανακοινώσεις του, φροντίζει να διευκρινίζει τυχόν παρανοήσεις του συστήματος για αποφυγή παρεξηγήσεων:

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, διευκρινίζει στους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι οι ιατροί που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ καλούνται με βάση τη Νομοθεσία να ασκούν την ιατρική στη βάση της επιστημονικής τους κατάρτισης και έχουν δικαίωμα και καθήκον να καθορίζουν τη φαρμακευτική αγωγή και τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασθενείς/δικαιούχους τους.

Έχει παρατηρηθεί ότι δικαιούχοι παρουσιάζονται σε ιατρούς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ έχοντας την απαίτηση να συνταγογραφούνται φαρμακευτικά προϊόντα, ή να δίδονται παραπεμπτικά ή παραγγελίες για εργαστηριακές ή διαγνωστικές εξετάσεις στη βάση γνωματεύσεων ιατρών που δεν συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Επ’ αυτού, και καθώς τόσο ο Οργανισμός όσο και οι συμβαλλόμενοι παροχείς οφείλουν να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ξεκαθαρίζει ότι οι ιατροί που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ έχουν καθήκον και δικαίωμα να επιτελούν το ιατρικό λειτούργημα στη βάση των επιστημονικών κριτηρίων των ιδίων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόχρεοι να προβαίνουν σε διεργασίες κατά τη βούληση είτε των δικαιούχων είτε άλλων παροχέων.

Με βάση τα πιο πάνω, οι δικαιούχοι καλούνται όπως σταματήσουν να προβαίνουν σε τέτοιες πρακτικές, ενώ παράλληλα ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη των ιατρών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ για την άσκηση της ιατρικής στην βάση των επιστημονικών τους γνώσεων και πρακτικής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ