Η εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου Δερύνειας

Αυτά είναι καλό να γίνονται!

Article featured image
Article featured image


Ο Δήμος Δερύνειας αποφάσισε να στηρίξει το έργο της Επιτροπής Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, η οποία θα προμηθεύσει τον κάθε μαθητή που φοιτά σε σχολείο του Δήμου, με καλαμάκι πολλαπλής χρήσης.

Στόχος είναι να καταστεί ο Δήμος Δερύνειας, ο πρώτος δήμος της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια, που βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι.

Επιπλέον, μέσα από τη συνεργασία με την Επιτροπή Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, ο Δήμος Δερύνειας στοχεύει:

- Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική ρύπανση.

- Στην ανάδειξη της Δερύνειας ως τον πρώτο Δήμο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια, που υιοθετεί αυτή την πρακτική.

- Στην ανάδειξη της εθελοντικής δράσης από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

- Να αποτελέσει έμπνευση για παρόμοιες δράσεις.

- Στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των οργανωμένων συνόλων του Δήμου.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως τίτλο «Η Δερύνεια βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ