Νέο γήπεδο ποδοσφαίρου Λεμεσού γιοκ (προς το παρόν)

Πλατεία Ελευθερίας άρχιζε να θυμίζει η κατασκευή του νέου γηπέδου Λεμεσού.

Article featured image
Article featured image

Παρότι οι υπογραφές είχαν πέσει και οι εργασίες για την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου είχαν αρχίσει, τα προβλήματα που προέκυψαν οδήγησαν σε τερματισμό των εργασιών, έως ότου επιλυθούν και ξεπεραστούν τα εμπόδια.


Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, στη Λεμεσό:

Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου Λεμεσού και οφείλονται στο γεγονός ότι οι αρχικές μελέτες, που ανάγονται στην περίοδο πριν από το 2013, και εξ ανάγκης υιοθετήθηκαν λόγω συμβατικών υποχρεώσεων των τριών Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λεμεσού με ιδιώτες μελετητές, παρουσιάζονται στην πράξη είτε ελλιπείς είτε προβληματικές, αλλά και επειδή ο αρχιτέκτονας του έργου κ. Πέτρος Κονταρίδης αιτήθηκε απεμπλοκή από το έργο, προβάλλοντας το επιχείρημα της μετατροπής της ιδιωτικής σύμβασης σε δημόσια σύμβαση και επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω έργο είναι τεχνικό παρά οικοδομικό και άρα κρίνεται πως το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι το πλέον κατάλληλο να είναι η αναθέτουσα/επιβλέπουσα Αρχή λόγω τεχνογνωσίας σε τέτοιου είδους συμβάσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τα ακόλουθα:

(α) Εξουσιοδότησε τον ΚΟΑ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την αναθεώρηση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης μελέτης και επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν ήδη εντοπιστεί ή που θα εντοπιστούν στο μέλλον. Ταυτόχρονα, ο ΚΟΑ θα διασφαλίσει ότι ο ένας εκ των μελετητών που είναι συμβεβλημένος με τα Σωματεία θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες και θα διασφαλίσει επιπλέον μέσω του μελετητή αυτού την παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητο εξειδικευμένο γραφείο μελετητών πολιτικών μηχανικών που θα αναλάβει να επικαιροποιήσει τη μελέτη του έργου.

Ταυτόχρονα ο ΚΟΑ με τη βοήθεια του Τμήματος Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον ανάδοχο, αν τούτο είναι δυνατόν, στην αναστολή των εργασιών μέχρι τη συμπλήρωση των μελετών για την αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων/ απαιτήσεων από τον εργολάβο.

Το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης και παραλαβής των μελετών θα είναι το τέλος Οκτωβρίου του 2019.

(β) Εξουσιοδότησε τον ΚΟΑ να υποβάλει αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, για να οριστεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων ως Αναθέτουσα Αρχή για την ανέγερση του νέου γηπέδου Λεμεσού, σε αντικατάσταση του ΚΟΑ το συντομότερο δυνατό.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά επίσης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, να συστήσει αμέσως ομάδα παρακολούθησης διαχείρισης και επίβλεψης του έργου σε συνεργασία με τους μελετητές. Ο μελετητής του έργου δεν θα απεμπλακεί από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμφωνία με τα Σωματεία και ΚΟΑ και θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε σχέση με τη μελέτη και προβλήματα που θα απορρέουν από αυτή.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις λαμβάνοντας πλήρως υπόψη και τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή επί του θέματος αυτού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ