Ένα δίκτυο στην Κύπρο για τις επιστροφές Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις χώρες καταγωγής/προέλευσής τους

Η μετανάστευση, καθώς και η επιστροφή μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, είναι φλέγοντα θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε σχέση με το μεγάλο κύμα μετανάστευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Article featured image
Article featured image

Συγκεκριμένα, και ιδιαίτερα στην Κύπρο, παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετά κενά στις διαδικασίες επιστροφών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στη χώρα καταγωγής τους, κάτι που καθιστά τη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη.

Στα πιο πάνω θέματα επικεντρώνεται το έργο ‘Δίκτυο Επιστροφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών - ReNet’ (CY/2018/AMIF/SO3.ΝΟ3.1.1), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της EE και την Κυπριακή Δημοκρατία. Συντονιστής του έργου είναι το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - www.csicy.com), σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους που είναι το ερευνητικό κέντρο CARDET (https://cardet.org/), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (https://www.unic.ac.cy/), και η εταιρεία συμβούλων Innovade (https://www.innovade.eu/).

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2019 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2019, αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου για το θέμα των επιστροφών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στις χώρες καταγωγής/προέλευσής τους. Το έργο ReNet αναμένεται να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων που ασχολούνται με θέματα αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών σε τοπικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του δικτύου θα εστιάζονται στην ενίσχυση της ενημέρωσης σε θέματα αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών (στη βάση των σχετικών νομοθεσιών και οδηγιών), στην προώθηση του ομαλού επαναπατρισμού και της βιώσιμης επανένταξης των ΥΤΧ στις χώρες καταγωγής/προέλευσής τους, όπως επίσης και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των λειτουργών του κράτους να χειρίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τις επιστροφές ΥΤΧ.


image2.jpeg


Μέσα στα πλαίσια της διεκπεραίωσης του έργου, πραγματοποιήθηκε μια ομάδα εστίασης στις 19 Απριλίου 2019 στα γραφεία του συντονιστή οργανισμού Center for Social Innovation. Στην ομάδα εστίασης έλαβαν μέρος 9 εκπρόσωποι από διάφορους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΔΟΜ, ΤΑΜΕ, ΥΑΜ, Τμήμα Μετανάστευσης). Σκοπός της ομάδας εστίασης ήταν η συσσώρευση γνώσης και πρακτικών με τρόπο αλλά και προσέγγιση που αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες ανάγκες των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών ή/και δημόσιων φορέων και άλλων σχετικών κοινωνικών εταίρων. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης, οι συμμετέχοντες, συζήτησαν για τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη στήριξη των επιστροφών ΥΤΧ.

Με την ολοκλήρωση της ομάδας εστίασης, τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί διαχωρίζονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το θέμα των δεξιοτήτων που αφορά διάφορες μορφές θεμάτων επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης, κοινωνικής προσέγγισης ή θέματα πολιτιστικών προσανατολισμών, στα οποία φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη από όλους τους οργανισμούς που παρευρέθηκαν για επιπλέον κατάρτιση/εκπαίδευση. Το δεύτερο που φαίνεται να υπάρχει ανάγκη να γίνει είναι η συλλογή καλών πρακτικών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα εργαστήριο και που μπορούν να διαχωριστούν σε καλές πρακτικές οι οποίες μπορεί να είναι σε διάφορα επίπεδα, όπως σε θέματα αντιμετώπισης περιπτώσεων, σε θέματα συνεργασίας, θέματα επικοινωνίας, ακόμα και σε θέματα δημοσιότητας. Οι εταίροι του έργου ReNet έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της ομάδας εστίασης για το σχεδιασμό του υλικού εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αρμόδιους φορείς που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.returnnetwork.org ή επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο οργανισμό:

Center for Social Innovation

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@csicy.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-610711

image3.jpeg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ