Οι κατασκηνωτές των Λουτρών της Αφροδίτης έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πουν

Κάτι περίεργο παίζεται στην περιοχή, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν.

Article featured image
Article featured image

Από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κατασκηνωτών


Με αφορμή δηλώσεις και ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες αναφορικά με «παράνομους κατασκηνωτές» που βρίσκονται με τα τροχόσπιτα τους στην τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης στην Χερσόνησο Ακάμα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκηνωτών επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

1.Η τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης στην κοινότητα Νέου Χωρίου Πάφου εμπίπτει εντός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα. Στα Λουτρά της Αφροδίτης δεν υφίσταται οργανωμένος και αδειοδοτημένος κατασκηνωτικός χώρος, αλλά η περιοχή χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από φυσιολάτρες και παραθεριστές από ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίοι κατασκηνώνουν με τροχόσπιτα και αντίσκηνα στην περιοχή, επειδή ο πλησιέστερος αδειοδοτημένος και οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος που βρίσκεται στον Ευκαλυπτώνα του Δήμου Πόλις Χρυσοχούς δεν μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες κατασκήνωσης στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα και του Κόλπου Χρυσοχούς.

2. Αρκετοί από εμάς κατασκηνώνουμε και περνάμε τις διακοπές μας στην περιοχή για περισσότερα από 30 χρόνια. Εδώ μεγαλώσαμε και μάθαμε να αγαπούμε και να σεβόμαστε τη φύση, το τοπίο, τα δάση και τις παραλίες του τόπου μας. Επιπλέον, η παρουσία κατασκηνωτών στην τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης παρείχε έσοδα και έδωσε ζωή στην ευρύτερη περιοχή για αρκετές δεκαετίες, καθώς η παρουσία μας βοήθησε οικονομικά τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις της περιοχής, περιλαμβανομένων αρκετών εξ’ αυτών που τώρα προσπαθούν να μας εκδιώξουν και να μας παρουσιάσουν ως τη «μεγαλύτερη και σημαντικότερη απειλή» για την προστασία της περιβαλλοντικά ευαίσθητης αυτής περιοχής.3. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι οι κατασκηνωτές στην τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης δεν αποτελούν τη «μεγαλύτερη και σημαντικότερη απειλή» για την προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα. Οι κατασκηνωτές στα Λουτρά της Αφροδίτης δεν ευθύνονται για την πρόκληση καμίας από τις δεκάδες κακόβουλες πυρκαγιές που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια στην Χερσόνησο Ακάμα. Αντίθετα, οι κατασκηνωτές προσέχουν και σέβονται την περιοχή, ενώ άλλοι προσφεύγουν σε εμπρησμούς και κακόβουλες ενέργειες με στόχο την οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση της περιοχής. Οι κατασκηνωτές είναι αυτοί που κάθε χρόνο καθαρίζουν τον χώρο όπου βρίσκονται τα τροχόσπιτα στα Λουτρά της Αφροδίτης, καθώς και τις παραλίες πλησίον του χώρου αυτού, χωρίς τυμπανοκρουσίες και αυτοπροβολή. Οι κατασκηνωτές δεν διοργανώνουν «σαφάρι», δεν ενοικιάζουν «γουρούνες» και δεν αλωνίζουν με σκάφη τις θάλασσες, προκαλώντας όχληση της άγριας ζωής, υποβάθμιση των οικοτόπων και ρύπανση της περιοχής. Οι κατασκηνωτές δεν αφήνουν πίσω τους σκουπίδια, δεν διανοίγουν παράνομες προσβάσεις, δεν ανεγείρουν παράνομα εστιατόρια και αναψυκτήρια σε παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων, δεν κτίζουν πολυτελείς επαύλεις πάνω σε θαλασσινές σπηλιές αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας και δεν ευθύνονται για τον εκβραχισμό παραλιών με στόχο να τοποθετηθούν κρεβατάκια και ομπρέλες μπροστά από πολυώροφα ξενοδοχεία.4. Οι κατασκηνωτές στην τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης αντιλαμβάνονται πλήρως το πρόβλημα που προκύπτει λόγω της ανυπαρξίας ενός αδειοδοτημένου και οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα. Οι κατασκηνωτές θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας αδειοδοτημένος και οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος κοντά στα Λουτρα της Αφροδιτης ο οποίος να χωροθετείται εκτός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, να λειτουργεί στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων, να βρίσκεται υπό την διαχείριση των τοπικών αρχών και να επιφέρει έσοδα στις τοπικές κοινότητες, έτσι ώστε να επωφελούνται από τη λειτουργία οικοτουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων στην περιοχή. Αντίθετα, ενόσω κάποιοι επιχειρούν να εκδιώξουν τους κατασκηνωτές από την τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, προωθείται η κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικού κατασκηνωτικού χώρου σε τεμάχιο γης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, κατά παρέκκλιση διεθνών πρωτοκόλλων, κοινοτικών οδηγιών και εθνικών νομοθεσιών, για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα ιδιωτών, χωρίς κανένα σεβασμό στο καθεστώς διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών προστασίας της φύσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. Οι κατασκηνωτές σημειώνουν ότι ενόσω στοχοποιούνται από κάποιους και παρουσιάζονται ως η «μεγαλύτερη και σημαντικότερη απειλή» για την περιοχή, ιδιώτες επιχειρηματίες σχεδιάζουν την ανέγερση μόνιμων κατασκευών εντός της παράκτιας ζώνης όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση σ’ ένα ιδιαίτερο παράκτιο οικοσύστημα και ένα μοναδικό παράκτιο τοπίο, καθώς και την επέκταση των δημόσιων υποδομών (οδικού δικτύου, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και αποχέτευσης) εντός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, με απώτερο στόχο την παραχώρηση αναπτυξιακών δικαιωμάτων και την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.5. Εδώ και χρόνια, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκηνωτών απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος εκτός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, όπου θα μπορούν να μετακινηθούν τα τροχόσπιτα και να διασφαλιστεί η προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής. Επιπλέον, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκηνωτών θεωρεί ότι ο κατασκηνωτικός χώρος που θα δημιουργηθεί πρέπει να βρίσκεται υπό την διαχείριση της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου, στην οποία θα καταλήγουν τα έσοδα με στόχο να επωφελείται η ίδια η τοπική κοινότητα και όχι μεμονωμένοι ιδιώτες επιχειρηματίες.6. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκηνωτών δηλώνει δημόσια και επίσημα την ετοιμότητα των μελών του να αποχωρήσουν από την τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης εφόσον διασφαλιστεί ότι εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 δεν θα γίνει καμία ανάπτυξη και αφού εξευρεθεί εναλλακτικός χώρος κατασκήνωσης κοντά στα Λουτρά Αφροδιτης. Οι κατασκηνωτές αποτελούν ένα από τα τελευταία οχυρά για την προστασία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των περιοχών Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα. Τέλος, οι κατασκηνωτές δηλώνουν ότι θα σταθούν εμπόδιο σε οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα προωθούν την οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση της Χερσονήσου Ακάμα, ζητώντας παράλληλα να βρεθεί μία λύση, η οποία να είναι προς όφελος της τοπικής κοινότητας, του δημοσίου συμφέροντος και του φυσικού περιβάλλοντος, με σεβασμό προς την κοινή, φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ