Τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του 5G στην Ευρώπη

Τα μέτρα ασφαλείας και πότε θα εφαρμοστούν.

Article featured image
Article featured image


Μία «κοινή δέσμη εργαλείων» για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας που συνδέονται με την ανάπτυξη των δικτύων 5G, κινητής τηλεφωνίας, ενέκρινε σήμερα η ΕΕπ, κατ` εντολήν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια συντονισμένη προσέγγιση για την ασφάλεια του 5G. Τα μέτρα θα αρχίσουν να λαμβάνονται ως τις 30 Απριλίου.

Μέσω της δέσμης αυτής, τα Κράτη Μέλη "δεσμεύονται να προχωρήσουν με κοινό τρόπο βάσει αντικειμενικής εκτίμησης των προσδιορισμένων κινδύνων και αναλογικών μέτρων", ως τις 30 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι τα Κράτη Μέλη, τα οποία είναι και υπεύθυνα για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης, έχουν δώσει τις σχετικές εγκρίσεις. Η δέσμη εργαλείων εξετάζει όλους τους κινδύνους που εντοπίστηκαν στη συντονισμένη αξιολόγηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με μη τεχνικούς παράγοντες, όπως ο κίνδυνος παρεμβολών φορέων που δεν είναι μέλη της ΕΕ ή κρατικών φορέων μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού 5G. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει στρατηγικά και τεχνικά μέτρα και αντίστοιχες ενέργειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Αναλυτικά, τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν τις απαιτήσεις ασφαλείας, να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου των προμηθευτών, να εφαρμόσουν σχετικούς περιορισμούς για τους προμηθευτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Η δε Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την εφαρμογή μιας προσέγγισης της ΕΕ για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, όπως τους κανόνες τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το συντονισμό όσον αφορά την τυποποίηση καθώς και την πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ, το πλαίσιο ελέγχου των ξένων άμεσων επενδύσεων για την προστασία της ευρωπαϊκής προσφοράς 5G, τα μέσα εμπορικής άμυνας, τους κανόνες ανταγωνισμού, τις δημόσιες συμβάσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Η Μαγκρέτ Βέσταγκερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την ψηφιακή εποχή, δήλωσε σχετικά πως «μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα με το 5G. Αλλά μόνο αν μπορέσουμε να κάνουμε τα δίκτυά μας ασφαλή. Μόνο τότε οι ψηφιακές αλλαγές θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες».

Ο Τιερρύ Μπρεττόν, Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, τόνισε: «η Ευρώπη έχει όλα όσα χρειάζεται για να οδηγήσει τον αγώνα τεχνολογίας. Είτε πρόκειται για ανάπτυξη τεχνολογίας 5G. Σήμερα εξοπλίζουμε τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και τους χρήστες με τα εργαλεία για την οικοδόμηση και προστασία μιας ευρωπαϊκής υποδομής με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, ώστε όλοι να επωφεληθούμε πλήρως από τις δυνατότητες που προσφέρει η 5G ».

Η Κομισιόν αναφέρει ότι σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα, η συνειδητοποίηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αυξάνεται, ενώ το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει αρκετά καλά ή πολύ καλά ενημερωμένο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, από 46% το 2017.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ