Πότε και πού μπορείς να αγοράσεις χριστουγεννιάτικα δέντρα σε όλες τις πόλεις

Ας αρχίσουμε να μπαίνουμε στο ανάλογο mood σιγά-σιγά.

Article featured image
Article featured image

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 2020 θα πωλούνται στο κοινό Χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Τα κέντρα πώλησης είναι ο Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας (τηλ. 22403749), ο Δασικός Σταθμός Λάρνακας (τηλ. 24818108), ο Δασικός Σταθμός Δεκέλειας (τηλ. 24723432), ο Δασικός Σταθμός Φασουρίου (τηλ. 25952120), ο Δασικός Σταθμός Λεμεσού (τηλ. 25872306), ο Δασικός Σταθμός Γεροσκήπου (τηλ. 26306266), ο Δασικός Σταθμός Γιαλιάς (τηλ. 26812730), ο Δασικός Σταθμός Παναγιάς (τηλ. 26817416) και ο Δασικός Σταθμός Πλατανιών (τηλ. 22608512).

Η πώληση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης, θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 -15:00).

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά Χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι € 5.000 ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Προτρέπονται οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων, τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.

Επιπρόσθετα παρακαλούνται όσοι θα προσέλθουν στα σημεία πώλησης όπως συμμορφώνονται με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την πανδημία covid-19.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ