«Περπατώντας τον Παγκόσμιο Περίπατο»: Η αδικία της κλιματικής αλλαγής

Τι σχέση μπορεί να έχει η οικολογία με την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τους Ισχυρούς Θεσμούς;

Article featured image
Article featured image


Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι στόχοι του ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη περιστρέφονται, εκτός άλλων, γύρω από τις έννοιες της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης και των Ισχυρών Θεσμών όπως η Δημοκρατία και η Iσονομία, που αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας κοινωνίας ισότητας, η οποία έχει ως πρώτιστο μέλημα την ευημερία όλων των πολιτών της. Και αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτή και διαδεδομένη η έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης, δηλαδή το πώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι δυσμενέστερες για μη προνιομιούχους κατοίκους του πλανήτη μας. Κάτι που επιτείνει και βαθαίνει τις ανισότητες του κόσμου μας.

Αυτές οι έννοιες και το πώς μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο μελέτης κατά την τρίτη χρονιάς του Ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk «Περπατώντας τον Παγκόσμιο Περίπατο» στο οποίο συμμετέχουν σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας.

Η νέα χρονιά 2020-2021 έρχεται με αρκετές προκλήσεις κυρίως λόγω της πανδημίας, αλλά ελπίζουμε ότι με την χρήση μη-τυπικών μεθοδολογιών μάθησης και διαδικτυακής εκπαίδευσης όπως και την προώθηση αντισυμβατικών δράσεων ενεργοποίησης των νέων θα μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα υποστήριξης των θεσμών ειρήνης και δημοκρατίας στους νέους.

Οι προκλήσεις της πανδημίας και της ανόδου αμφιλεγόμενων πολιτικών ανά το παγκόσμιο, πραγματικότητες της σύγχρονης εποχής και της επικαιρότητας συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια μαθήματος, μέσω των οποίων οι μαθητές θα αντιληφθούν την ανάγκη για συμμετοχή στα κοινά.

Στις δράσεις θα συμμετέχουν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Κύπρο. Το πρόγραμμα έχει ως εταίρους τον Δήμο Στροβόλου και τον μη-κυβερνητικό Οργανισμό CARDET.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όπως και σχέδια μαθήματων μπορείτε να μας βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες.

Ιστοσελίδα: https://walktheglobalwalk.eu/el/

Facebook: @wtgw2018

Instagram: walktheglobalwalk

Twitter: @wtgw2018

Email: Theocharis.michail@cardet.org

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ