Τι αλλάζει στην αίτηση για την παροχή ειδικού επιδόματος σε όσους δεν εργάζονταν λόγω διαταγμάτων

Μετά τις δεκάδες αντιδράσεις πολιτών, κυρίως αυτοεργοδοτουμένων, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε μία σημαντική τροποποίηση.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Τροποποιητική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία αφορά στην εφαρμογή τόσο του Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, όσο και του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, με την Τροποποιητική Απόφαση (Κ.Δ.Π. 567/2020), προστίθενται στους δικαιούχους του Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, των οποίων οι επιχειρήσεις τέθηκαν σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (13 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, στην Απόφαση περιλαμβάνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να μην απαιτείται Έκθεση Λογιστή τόσο για τους Αυτοτελώς Εργαζόμενους των οποίων οι επιχειρήσεις τέθηκαν σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η ως 30η Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και για τους Αυτοτελώς Εργαζομένους των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, των οποίων οι επιχειρήσεις τέθηκαν σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (13 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Επίδομα Απουσίας που προβλέπεται στην περί Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία Απόφαση (Αρ. 64) του 2020 (Κ.Δ.Π. 539/2020) θα καταβληθεί για την περίοδο από τις 13 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2020.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ