Αναβαθμίζονται δύο σημαντικές και κεντρικές οδοί της παλιάς Λευκωσίας

Τα χρονοδιαγράμματα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναβαθμίζονται οι οδοί Ρηγαίνης και Βουλγαροκτόνου με τις κατασκευαστικές εργασίες να αρχίζουν αρχές Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τρεις μήνες

Το έργο σκοπεύει στην ασφαλή διακίνηση τόσο των πεζών και των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) όσο και των οχημάτων. Βασικός στόχος, ιδιαίτερα για την οδό Ρηγαίνης, είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας καθώς και η άνετη και ευχάριστη διακίνηση των πολιτών στα καταστήματα της οδού.

Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις:

ΦΑΣΗ 1: Αφορά στην ανακατασκευή των οδών Ρηγαίνης (μέχρι την Πλατεία Σολωμού) και Βασιλείου Βουλγαροκτόνου - από την πλατεία Σολωμού μέχρι την συμβολή της με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι εργασίες της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν:

  • Ανακατασκευή του οδοστρώματος με μία λωρίδα κυκλοφορίας, με θέσεις στάθμευσης μόνο για οχήματα τροφοδοσίας.
  • Δημιουργία νέων πεζοδρομίων με επαρκές πλάτος, ισόπεδα με το οδόστρωμα,
  • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Λευκωσίας (NFN) για υποστήριξη συστημάτων «έξυπνης πόλης» (smart city), όπως συστήματος έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης οχημάτων, συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων, εγκατάσταση Wi - Fi κ.α.
  • Αναβάθμιση του δικτύου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων.

Το έργο θα κατασκευαστεί τμηματικά με κύριο στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των κατοίκων / καταστηματαρχών αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες.

017.jpg


ΦΑΣΗ 2: Η δεύτερη φάση, που θα ακολουθήσει με διαφορετική σύμβαση, θα αφορά στην αποκατάσταση των όψεων κτηρίων στις οδούς Ρηγαίνης, Βασιλείου Βουλγαροκτόνου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οι εργασίες για τη δεύτερη φάση του έργου θα αρχίσουν αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ