Πώς μπορεί η Δικαστική Εξουσία να βοηθήσει στην προστασία του Περιβάλλοντος;

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Terra Cypria, Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, διοργανώνουν δημόσια εκδήλωση με θέμα: «Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Το Έννομο Συμφέρον σε Κύπρο και Ελλάδα».

Article featured image
Article featured image

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων για το δικαίωμα των οργανώσεων και των ατόμων να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για περιβαλλοντικά θέματα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, αποτελεί ένα σύνολο εγγυήσεων που επιτρέπει στο κοινό να αμφισβητεί τη νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων των δημόσιων αρχών των κρατών μελών, ενώπιον εθνικού δικαστή. «Το κοινό» είναι τα άτομα και οι οργανώσεις τους.

Ημέρα: Δευτέρα, 17/02/2020, 18:00

Χώρος: Αμφιθέατρο Β108, Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστήμιο Κύπρου.


ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περιβαλλοντικό Δίκαιο 17.02.2020 (1).png

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ