Αυτά είναι τα επίσημα έγγραφα για τις μετακινήσεις μας (από τις 18:00 σήμερα)

Εναλλακτικά ο αριθμός αποστολής SMS.

Article featured image
Article featured image

Τα επίσημα έγγραφα που αφορούν τους περιορισμούς στις μετακινήσεις πολιτών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Το ένα έντυπο αφορά τη βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου και το άλλο τις περιπτώσεις μετακίνησης πολιτών.

Εναλλακτικά, σημειώνεται, μπορεί να αποστέλλεται SMS στο 8998.

Οι επηρεαζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους το έντυπο ή απάντηση στο SMS και διαβατήριο ή ταυτότητα.

Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη διεύθυνση https://www.pio.gov.cy/coronavirus.

Το Έντυπο Α αφορά Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που θα πρέπει να δοθεί υπογεγραμμένο από τους εργοδότες/προϊσταμένους σε όσους εργαζομένους πρέπει να προσέρχονται στην εργασία τους με βάση το πρόγραμμα εργασίας που θα εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση/οργανισμό. Το ίδιο Έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται και από τους αυτοεργοδοτούμενους.

Το Έντυπο Β που αφορά Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών θα συμπληρώνεται από τον κάθε πολίτη ατομικά όταν χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός της οικίας του για ένα από τους δικαιολογημένους λόγους που καθορίζονται στο Διάταγμα και περιλαμβάνονται στο εν λόγω Έντυπο. Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης του Εντύπου Β, οι πολίτες μπορούν να στέλνουν μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση, με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα που είναι αναρτημένο στις πιο πάνω αναφερόμενες ιστοσελίδες με τις οδηγίες αποστολής του.

entipo.jpg

entipo3.jpg

entipo1.jpg

entipo2.jpg

entipo4.jpg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ