Το ποσοστό των νοικοκυριών στην Κύπρο που κάνει χρήση ερυζωνικού ίντερνετ

Ανάμεσά σε αυτούς και όσοι πολεμούν το 5G, αλλά δεν βαριέσαι.

Article featured image
Article featured image

Το 2019, η συντριπτική πλειονότητα (88%) των νοικοκυριών της ΕΕ χρησιμοποιούσε ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι, σύμφωνα με έρευνα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά και τα άτομα, που διεξήγαγε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, το μερίδιο αυτό κυμαινόταν από 98% στις Κάτω Χώρες έως 75% στη Βουλγαρία.

Στην Κύπρο, το ποσοστό αυξήθηκε από 71% το 2015, σε 74% το 2016, 79% το 2017, 86% το 2018 και 89% το 2019, ξεπερνώντας πλέον τον κοινοτικό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι περιφέρειες με το μεγαλύτερο μερίδιο νοικοκυριών με ευρυζωνική χρήση Διαδικτύου βρίσκονταν στις Κάτω Χώρες. Αυτές οι περιοχές ήταν το Flevoland, Zeeland και Limburg, με ποσοστά 99%.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το La Réunion, η εξόχως απόκεντρη περιοχή της Γαλλίας, κατέγραψε το χαμηλότερο μερίδιο νοικοκυριών με ευρυζωνικό internet (66%), ακολουθούμενο από τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη στην Ελλάδα (68%), το Severozapaden στη Βουλγαρία και το Limousin το Γαλλία (από 71% το καθένα).

Η Eurostat σημειώνει ότι πι ευρυζωνικές συνδέσεις έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των μέτρων πανδημίας και περιορισμού COVID-19 που εισήγαγαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ