Η εγκύκλιος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης σε σχέση με τη δολοφονία 21χρονης στη Λάρνακα

Τι πρέπει να προσέξουν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Article featured image
Article featured image

Ακολουθεί αυτούσια η τοποθέτηση της Αρχής:

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναφέρεται στο πιο πάνω θέμα και καλεί όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς οργανισμούς όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κάλυψη του εν λόγω συμβάντος, προκειμένου να μην δημοσιοποιούν αχρείαστες, παραπλανητικές και/ή μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τον δέοντα σεβασμό και ευαισθησία στα επηρεαζόμενα πρόσωπα, σεβόμενοι τα προσωπικά τους δεδομένα και τη συναισθηματική τους κατάσταση και φόρτιση.

Ως εκ τούτου, η Αρχή επισύρει την άμεση προσοχή σας, μεταξύ άλλων, στις πρόνοιες του άρθρου 26(1)(ε) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και των κανονισμών 21(3), 24(2)(γ), 24(2)(ε) και 27(1)(β) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (ΚΔΠ 10/2000), σύμφωνα με τους οποίους:

Άρθρο 26(1)(ε):

Oι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να διέπονται από τις αρχές του σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού βίου του ατόμου·

Κανονισμός 21(3):

Οι οργανισμοί υποχρεούνται όπως σ’ όλες τις εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) διασφαλίζουν σεβασμό προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου μεταδίδεται από σταθμό ή γίνεται αναφορά ή μεταδίδονται γι’ αυτό στοιχεία τέτοια που οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς του. Η πιο πάνω υποχρέωση επεκτείνεται αναφορικά με κάθε άτομο ή την εικόνα γενικά του ανθρώπου ως ατόμου ή μέλους ομάδας.

Κανονισμός 24(2):

Οι πιο κάτω κανόνες ισχύουν στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές:

(γ) αποφεύγεται γενικά η προβολή κοντινών πλάνων αιμορραγούντων προσώπων ή που βρίσκονται σε ακραία κατάσταση θλίψης ή θυμού·

(ε) λαμβάνεται ειδική πρόνοια για ρεπορτάζ με θέμα τη βία εναντίον παιδιών, γυναικών ή ηλικιωμένων, που πιθανόν να προκαλέσουν φόβο, ώστε αυτά να προπαρασκευάζονται με ευαισθησία.

Κανονισμός 27(1)(β):

Όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, απαγορεύεται η βιντεογράφηση ή η φωτογράφηση κοντινών πλάνων και η ηχογράφηση προσώπων που βρίσκονται σε βαθύ πένθος ή σε συνθήκες ακραίας έντασης (π.χ. σε νοσοκομεία), καθώς και η μετάδοση του υλικού σε οποιαδήποτε εκπομπή, εκτός αν δοθεί από τους εμπλεκομένους η αναγκαία άδεια·

Η Αρχή αναμένει την άμεση και πλήρη συμμόρφωση όλων των οργανισμών με τα πιο πάνω. Παράλειψη συμμόρφωσης των οργανισμών με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας, συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή των αναλόγων κυρώσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ