Πόσα συνολικά χρόνια από τη ζωή τους δουλεύουν οι Κύπριοι

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη (υπάρχουν και χειρότερα).

Article featured image
Article featured image

Το 2019, η αναμενόμενη μέση διάρκεια εργασίας για τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ηλικίας 15 ετών και άνω ήταν 35,9 έτη, 0,2 χρόνια μεγαλύτερη από τον μέσο όρο για το 2018 και 3,6 χρόνια μεγαλύτερη από ό, τι το 2000, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Στην Κύπρο ήταν 36,9 έτη το 2010 και αυξήθηκε σε 37,5 το 2019. Ομοίως, στην Ελλάδα η επαγγελματική ζωή ήταν 32,3 χρόνια το 2010 και έγινε 33,2 το 2019.

Οι άνδρες αναμενόταν να εργάζονται περισσότερο από τις γυναίκες το 2019 (38,3 χρόνια για τους άνδρες σε σύγκριση με 33,4 χρόνια για τις γυναίκες). Αν και η αναμενόμενη μέση διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ήταν μεγαλύτερη για τους άνδρες από τις γυναίκες από την έναρξη της σειράς δεδομένων, το χάσμα των φύλων μειώθηκε. Οι άνδρες εργάστηκαν 7,1 χρόνια περισσότερο από τις γυναίκες το 2000, αλλά μέχρι το 2019 το χάσμα των φύλων είχε μειωθεί στα 4,9 χρόνια.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας (42,0 και 41,0 έτη το 2019 αντίστοιχα).

Αυτά ήταν τα μόνα δύο κράτη μέλη της ΕΕ όπου η αναμενόμενη διάρκεια των ετών εργασίας ξεπέρασε τα 40 χρόνια. Ακολούθησαν Δανία (40,0 έτη), Γερμανία (39,1 έτη) και Εσθονία (39,0 έτη).

Αντιθέτως, η συντομότερη αναμενόμενη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής καταγράφηκε στην Ιταλία (32,0 έτη) ακολουθούμενη από την Κροατία (32,5 έτη), την Ελλάδα (33,2 έτη), το Βέλγιο και την Πολωνία (από 33,6 έτη).

Σε σύγκριση με το 2000, η αναμενόμενη μέση διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ήταν υψηλότερη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2019, με εξαίρεση τη Ρουμανία (μείωση 2,2 ετών).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ 2000 και 2019 στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής καταγράφηκαν στη Μάλτα (7,6 έτη), στην Ουγγαρία (6,9 έτη) και στην Εσθονία (5,6 έτη) και στις μικρότερες αυξήσεις στη Δανία (1,7 έτη) και στην Ελλάδα (1,8 έτη) .

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ