Έτσι θα γίνονται οι κυπριακοί γάμοι [το επόμενο διάστημα]

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε αναλυτικό οδηγό που περιλαμβάνει από την τροφοδοσία μέχρι και τους χώρους στάθμευσης.

Απαντήσεις στο φλέγον ζήτημα της διοργάνωσης γάμων, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων έδωσε με τις οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση γάμων.

Το παρόν έγγραφο κατευθυντηρίων οδηγιών έχει ετοιμαστεί από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Εκδηλώσεων (ΠΑΣΥΕΠΕΚ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, και έχει σκοπό τον καθορισμό κατευθυντηρίων οδηγιών και προϋποθέσεων για την τήρηση μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων για γάμους, βαπτίσεις κτλ.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εκδηλώσεων αποτελείται από επαγγελματίες του κλάδου των εκδηλώσεων. Τα μέλη απαρτίζονται από τους ακόλουθους κλάδους:

 1. Τροφοδοσία φαγητού
 2. Χώροι εκδηλώσεων
 3. Διοργανωτές εκδηλώσεων
 4. Ανθοπωλεία
 5. Φωτογράφοι/κινηματογραφιστές
 6. Επαγγελματίες ήχου και φωτισμού, κατασκευών σκηνής και παρεμφερούς εξοπλισμού
 7. Μουσική, ψυχαγωγία και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες
 8. Οίκοι νυφικών
 9. Αισθητικοί, μακιγιέρ, κομμωτές
 10. Ενοικιάσεις αντικειμένων και εξοπλισμού συναφών με εκδηλώσεις
 11. Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο κριθεί από το Σύνδεσμο ότι έχει επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα με τις εκδηλώσεις και πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης στο Σύνδεσμο.


Η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο από την πανδημία του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV2) είναι θετική την παρούσα στιγμή, αλλά ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η αποκλιμάκωση των μέτρων που άρχισε από τις 04/05/2020 θα πρέπει να παρακολουθείται στενά με συνεργασία όλων των φορέων, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική ασφάλεια των πολιτών.

Μία από τις βασικές προθέσεις είναι να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, καθώς και η επιστροφή των υπαλλήλων της βιομηχανίας επαγγελματιών εκδηλώσεων στην παραγωγική αλυσίδα της χώρας μας με ασφάλεια. Οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια σε αυτήν την αναφορά είναι απαραίτητα για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων, είναι ύψιστη προτεραιότητά να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επισκέπτες έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στη βιομηχανία των επαγγελματιών εκδηλώσεων, ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων φιλοξενώντας με ασφάλεια ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Ο ΠΑΣΥΕΠΕΚ έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τα πρωτόκολλα και τα Διατάγματα που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Υγειάς σε ότι αφορά τις μαζικές συγκεντρώσεις. Είναι αποστολή και καθήκον του ΠΑΣΥΕΠΕΚ να ανοίξουν και πάλι οι πόρτες των επιχειρήσεων των μελών του και να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα κυβερνητικά Διατάγματα, Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. για εξωτερικούς χώρους ανά άτομο, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα κάθε υποστατικού, ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να Εξυπηρετούνται από τις 22.8.2020 μέχρι τις 15/9/20 (φυσική παρουσία σε δείπνο) είναι μέχρι 350 άτομα. Διευκρινίζεται ότι οι καλεσμένοι μπορεί να ξεπερνούν τον αριθμό των 350 ατόμων όμως υπό την ευθύνη των διοργανωτών η φυσική παρουσία του κοινού κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων και του cocktail, να υπάρχει έλεγχος ώστε η ροή των ατόμων να είναι 250 άτομα ανά ώρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της χρονικής διάρκειας των συγχαρητηρίων με το κοινό να συγχαίρει το ζευγάρι χωρίς ασπασμούς (δείτε σημείο 1.2 πιο κάτω), και να αποχωρεί από τον χώρο της δεξίωσης, Κατ’ επέκταση εάν ο συνολικός αριθμός των καλεσμένων ανέρχεται στα 1000 άτομα τότε ο ελάχιστος χρόνος θα είναι 4 ώρες.

Τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να τείνουν χαλάρωσης ή/ και ακύρωσης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες.

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1.1. Το ζευγάρι και/ή ο πελάτης θα είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν την λίστα με τους καλεσμένους για cocktail και δείπνο για σκοπούς ιχνηλασιμότητας. Αυτή θα κρατείται για τουλάχιστον 3 μήνες.

1.2. Η διαδικασία του συνηθισμένου χαιρετισμού (ασπασμός – χειραψία ) δεν επιτρέπεται στην παρούσα φάση της χαλάρωσης των μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Νοείται ότι το ζευγάρι θα μπορεί να επισκέπτεται κάθε τραπέζι για να χαιρετηθεί από τους προσκεκλημένους.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

2.1. Εφαρμογή ειδικών υπηρεσιών καθαρισμού απολύμανσης με ειδικές μηχανές ψεκασμού COVID-19 πριν και μετά από κάθε εκδήλωση. Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο

2.2. Σήμανση κτιριακών κατόψεων χρησιμοποιώντας νέα διαγράμματα χωρητικότητας βάσει τετραγωνικών μέτρων και του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

2.3. Σήμανση σημείων απολύμανσης στην κτιριακή κάτοψη του χώρου.

2.4. Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού του χώρου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο

2.5. Οι πόρτες εισόδων και εξόδων του χώρου να παραμένουν ανοικτές. Σε περίπτωση που είναι αυτοματοποιημένες να τεθούν σε ανοικτή ρύθμιση.

2.6. Σήμανση της κυκλοφορίας εκδηλώσεων (ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου). Η κυκλοφορία να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η ταυτόχρονη διέλευση ατόμων στον ίδιο χώρο.

2.7. Προκαθορισμένες ενδείξεις ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ από και προς το χώρο εκδήλωσης.

2.8. Ανακύκλωση και εισροή καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους.

2.9. Ενίσχυση της κυκλοφορίας φρέσκου αέρα.

2.10. Εφαρμογή σε όλους τους κλειστούς χώρους των τεχνικών οδηγιών που εκδόθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την χρήση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, όπως αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο:

2.11. Διατήρηση φυσικής απόστασης βάσει κατευθυντήριων γραμμών για χωρητικότητα καθισμάτων και σήμανση τους στην κτιριακή κάτοψη.

2.12. Η ευθύνη τήρησης της αποστασιοποίησης μεταξύ διαφορετικών ομαδών καλεσμένων (2 μέτρα) βαραίνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

2.13. Η χωροθέτηση των τραπεζιών πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός και συγχρωτισμός. Ενδεικτικά, μπορεί για εξωτερικούς χώρους, να καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

2.13.1. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρα.

2.13.2. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρα.

2.13.3. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρα.

2.14. Για εσωτερικούς χώρους, ενδεικτικά καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

2.14.1. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,90 μ.

2.14.2. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,20 μ.

2.14.3. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,80 μ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.1. Διαχωρισμός υπαλλήλων σε σταθερές ομάδες για αποφυγή συνωστισμού και διευκόλυνση ιχνηλάτησης.

3.2. Κοινωνική αποστασιοποίηση των εργαζομένων.

3.3. Ενδυμασία προσωπικού: Καθαρή στολή για κάθε εκδήλωση.

3.4. Όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικότητας θα φέρει προστατευτική μάσκα, θα πλένει και θα απολυμαίνει συχνά τα χέρια του, και θα περνά από ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος προτού εισέλθει εντός του χώρου εργασίας του.

3.5. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19.

3.6. Αποφεύγουν να ομιλούν, να βήχουν ή να εισπνέουν-εκπνέουν βαθιά κατά τον χειρισμό των τροφίμων/ανοιχτών τροφίμων.

3.7. Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο, ή εκτάκτως με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα αν δεν υπάρχει χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

3.8. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

3.9. Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.

3.10. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

3.10.1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη

3.10.2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη.

3.10.3. Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών

3.12. Υποχρεωτικός εργαστηριακός έλεγχος – τεστ COVID19 για το προσωπικό του χώρου.ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

4.1. Προσωπικό στο χώρο (Παρκαδόροι) για διευκρινιστικές οδηγίες παρκαρίσματος.

4.2. Σημάνσεις κατευθυντήριας πορείας (πινακίδες, βέλη, κτλ.)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ

5.1. Καταμέτρηση των καλεσμένων από ορισμένο άτομο του προσωπικού του χώρου.

5.2. Χρήση ειδικών διαχωριστικών οπού χρειάζεται (διαχωριστικές αλυσίδες για την σωστή κατεύθυνση των καλεσμένων με σειρά και τάξη.)

5.3. Σταθμοί απολύμανσης χεριών διαθέσιμοι στην είσοδο του κτηρίου και διάσπαρτα στον χώρο της δεξίωσης για συχνή απολύμανση.

5.4. Σημάνσεις με οδηγίες για το πλύσιμο των χεριών, την κοινωνική απόσταση κ.λπ.

5.5. Στην είσοδο και στην έξοδο του χώρου εκδήλωσης να υπάρχει σταθμός με απολυμαντικό χεριών.

5.6. Έλεγχος για τήρηση αποστάσεων μεταξύ των καλεσμένων από ορισμένο άτομο του προσωπικού του χώρου.

5.7. Τοποθέτηση ειδικού ασφαλούς κιβωτίου ή τραπεζιού για την τοποθέτηση των δώρων προς το ζευγάρι για αποφυγή χειραψίας και άμεσης επαφής.

5.8. Σε ώρες αιχμής, όπου ο αριθμός πελατών υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, η ρύθμιση εισόδου – εξόδου και γραμμής αναμονής θα ελέγχεται από καταρτισμένο άτομο.
COCKTAIL RECEPTION – ΔΕΞΙΩΣΗ

6.1. Χρήση αριθμού χώρων προσφοράς ποτών σύμφωνα με τον αριθμό καλεσμένων (με μέγιστο αριθμό η χρήση 2 σημείων) για την αποσυμφόρηση του σερβιρίσματος των καλεσμένων. Η εξυπηρέτηση των προσκεκλημένων θα γίνεται με τήρηση αποστασιοποίησης 2 μέτρων και για το σκοπό αυτό θα υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση στο έδαφος.

6.2. Μιας χρήσης καλαμάκια.

6.3. Οργάνωση του χώρου ετοιμασίας ποτών ώστε όλα τα προϊόντα (πάγος, ποτήρια, ποτά) να μην βρίσκονται εκτεθειμένα.

6.4. Περιγραφή τροφίμων με ειδικά καρτελάκια.

6.5. Προστατευτικά καλύμματα όπου ενδείκνυται.ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

7.1. Χρήση απολυμαντικών καθαριστικών, συχνός ψεκασμός και αερισμός χώρου ανά τακτά διαστήματα (πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετέπειτα της ολοκλήρωσης της εκδήλωσης).

7.2. Σημάνσεις μέτρων τήρησης αποστάσεων και κανόνων υγιεινής.

7.3. Εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες /χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών.

7.4. Χρήση κάδων απορριμμάτων με ποδομοχλόΔΕΙΠΝΟ

8.1. Καταμέτρηση των αριθμού ατόμων εισόδου στο χώρο, ώστε αυτός να συμμορφώνεται βάση των σχετικών Διαταγμάτων και Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

8.2. Τοποθέτηση 2-3 ονομαστικών λιστών για γρήγορη εύρεση του τραπεζιού στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο καλεσμένος. Με αποφυγή συνωστισμού κατά την είσοδο στο δείπνο

8.3. Έλεγχος διατήρησης αποστάσεων και αριθμού καλεσμένων στο χώρο.

8.4. Σταθμός απολύμανσης χεριών στην είσοδο και έξοδο, αλλά και σε προκαθορισμένα σημείου του χώρου.

8.5. Σερβίρισμα ψωμιού ανά τραπέζι από τους σερβιτόρους.

8.6. Αλάτι και πιπέρι κατόπιν αιτήματος (να μην υπάρχουν αλατοπίπερα για κοινή χρήση. Αλατοπίπερα και οδοντογλυφίδες συσκευασμένα – μιας χρήσεως.

8.7. Το ποτό θα σερβίρεται μόνο από το προσωπικό ανά ποτήρι.

8.8. Να μην υπάρχει προκαθορισμένος χώρος χορού στην εκδήλωση (ΠΙΣΤΑ) ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Ο κόσμος θα μπορεί να κινηθεί περιμετρικά του χώρου στον οποίο ανήκει το τραπέζι που έχει οριστεί η θέση του.
ΜΠΟΥΦΕ

9.1. Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών και γαντιών μια χρήσης για τους καλεσμένους στην αρχή του μπουφέ.

9.2. Έλεγχος τήρησης απολύμανσης χεριών,

9.3. Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα αποκόπτεται με εμφανή και ικανοποιητικό τρόπο

9.4. Ρύθμιση εισόδου – εξόδου ατόμων στο χώρο του μπουφέ π.χ να καλείται η προσέλευση στο μπουφέ ανά τραπέζι..

9.5. Σε περίπτωση τροφοδοσίας της εκδήλωσης με μπουφέ, οι καλεσμένοι να σερβίρονται από το μπουφέ προς αποφυγή συνωστισμού. Οι λοιποί καλεσμένοι παραμένουν καθισμένοι στο τραπέζι τους.

9.6. Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και θα τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από πελάτη σε πελάτη, από πελάτη σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό.

9.7. Το συμπλήρωμα φαγητού στο μπουφέ θα γίνεται μόνο από το

προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα

ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια) και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες ατομικής υγιεινής.

9.8. Παροχή μέσων σερβιρίσματος για γρήγορη διέλευση. Στόχος η μείωση του χρόνου παρουσίας κάθε ατόμου στο μπουφέ.

9.9. Χρήση ειδικού προστατευτικού για μπουφέ (μεταξύ πελάτη και φαγητού) όπου είναι εφικτό.

9.10. Διατήρηση και δεύτερου μπουφέ για γρηγορότερη εξυπηρέτηση, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τον αριθμό καλεσμένων.

9.11. Οι λαβίδες σερβιρίσματος είναι σημείο κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: Οι λαβίδες να χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό που σερβίρει τους πελάτες ή εκεί που δεν υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος από το προσωπικό να γίνεται έκθεση των φαγητών σε ατομικά σκεύη τα οποία θα παίρνει μαζί του ο πελάτης όπως είναι. Σε εξαιρετική περίπτωση εάν για κάποιο είδος τροφίμου είναι αναπόφευκτη η κοινή χρήση λαβίδας από τους πελάτες, τότε οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει πλησίον σταθμός απολύμανσης χεριών για υποχρεωτική χρήση από τον πελάτη πριν τον χειρισμό της λαβίδας, αλλά και η διεύθυνση του χώρου εκδηλώσεων ή η εταιρεία τροφοδοσίας να μεριμνά για συχνή αλλαγή της λαβίδας.

9.12. Η εκτέλεση εργασιών στο μπουφέ από το προσωπικό περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας, απολύμανση χεριών κάθε φορά, προστατευτική μάσκα εφόσον θα πρέπει να πλησιάσει πελάτη ή άλλα άτομα σε απόσταση μικρότερης της ενδεδειγμένης. Αυτό ισχύει π.χ. όταν αναπληρώνονται φαγητά στο μπουφέ , όταν παρασκευάζονται φαγητά

στο μπουφέ, όταν συμπληρώνονται πιατικά, ασημικά, γυαλικά κλπ., όταν αλλάζονται οι λαβίδες σερβιρίσματος, όταν πρέπει να καθαριστεί ο χώρος και οτιδήποτε άλλη εργασία.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

10.1. Η θερμοκρασία σώματος των συνεργατών θα λαμβάνεται, ανέπαφα, πριν από την έναρξη της εργασίας τους στο χώρο.

10.2. Έλεγχος εισόδου – εξόδου συνεργείων συνεργατών για τήρηση μέτρων αποστάσεων και μέγιστου αριθμού ατόμων στο χώρο εκδήλωσης.

10.3. Χρήση κατάλληλων απολυμαντικών για απολύμανση των χεριών. Επίσης, χρήση μάσκας και γαντιών όπου κρίνεται απαραίτητο.

10.4. Ενθαρρύνεται χρήση καλυμμάτων παπουτσιών μίας χρήσης όταν εισέρχονται εντός του χώρου της εκδήλωσης.

10.5. Η θέση παρκαρίσματος για οχήματα παράδοσης ή εκφόρτωσης θα προκαθορίζεται πριν την εκδήλωση.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

11.1. Κατάλληλος καθαρισμός και απολύμανση όλων των προϊόντων πριν από την παράδοση στον χώρο.

11.2. Οι παραλαβές θα γίνονται από φορτηγά στα οποία θα έχει προηγηθεί απολύμανση προτού αποχωρήσουν από την εταιρεία ενοικίασης εξοπλισμού, προς το χώρο της εκδήλωσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ