Ξεκίνησε η καταβολή της εφάπαξ χορηγίας για μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτουμένων

Δικαιούχοι είναι 17.500 Αυτοτελώς Εργαζόμενοι και 25.000 Επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι της Χορηγίας είναι περίπου 17.500 Αυτοτελώς Εργαζόμενοι και 25.000 Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 50 άτομα, οι οποίοι εγκρίθηκαν στα Σχέδια Πλήρους (ΕΕΑ.3) ή Μερικής (ΕΕΑ.4) Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ή στο Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5), κατά τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή από 13.4.2020 μέχρι 12.5.2020.

Η χορηγία θα καταβληθεί με επιταγές στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δήλωσαν με την υποβολή των πιο πάνω αναφερόμενων αιτήσεών τους και με έμβασμα στους αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι είχαν υποβάλει τον τραπεζικό τους λογαριασμό κατά τη διάρκεια της πληρωμής των Ειδικών Επιδομάτων.

Τα ποσά της Εφάπαξ χορηγίας είναι τα ακόλουθα:

μέχρι 1 εργοδοτούμενο, χορηγία ύψους €1.250.

από 2 μέχρι 5 εργοδοτούμενους, χορηγία €3.000.

από 6 μέχρι 9 εργοδοτούμενους, χορηγία €4.000

από 10 μέχρι 50 εργοδοτούμενους, χορηγία €6.000

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ