Η λεωφόρος Κέννεντυ είναι γεγονός

Εικόνες από την ολοκλήρωση των εργασιών και μία σημαντική προσθήκη.

Με περισσότερες από 100 νέες θέσεις στάθμευσης, ανανεωμένο οδόστρωμα και αναβάθμιση των πεζοδρομίων παραδίδεται επίσημα στους πολίτες στο σύνολό της η λεωφόρος Κέννεντυ, στους Αγίους Ομολογητές.

Στη Κέννεντυ διαμορφώθηκαν 105 θέσεις στάθμευσης επί του οδοστρώματος, εκ των οποίων οι 7 για ΑμεΑ και οι 4 για οχήματα τροφοδοσίας. Ταυτόχρονα, στην οδό Εσπερίδων δημιουργήθηκαν άλλες 9 παρόδιες θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 3 για ταξί.

000.jpg

0001.jpg

Πέραν των νέων κόλπων στάθμευσης και της αναβάθμισης των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, στη λεωφόρο Κέννεντυ έγινε προσαρμογή του συστήματος όμβριων υδάτων στο νέο σχεδιασμό, με την κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής και σωλήνων σύνδεσης για ένωση στο υφιστάμενο σύστημα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ