Το Πανεπιστήμιο Frederick μέλος του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS

Μια διακρατική συνεργασία Πανεπιστημίων για την ευφυή αειφόρο διαχείριση της παράκτιας οικιστικής ζώνης.

Article featured image
Article featured image

Μέλος μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής κοινοπραξίας Πανεπιστημίων είναι από τον Δεκέμβριο 2020 το Πανεπιστήμιο Frederick. Στο πλαίσιο του διαχρονικού του στόχου για διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του, το Πανεπιστήμιο Frederick πέτυχε την ένταξή του στο έργο EU-CONEXUS, μια κοινοπραξία πανεπιστημίων προσηλωμένη στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα από τα 17 έργα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα σε 54 προτάσεις. Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο EU-CONEXUS ως συνεργαζόμενος εταίρος μαζί με έξι πανεπιστήμια-εταίρους από Γαλλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία, Ισπανία και Κροατία.

Ως μια μοναδική διακρατική συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, το EU-CONEXUS έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον τομέα της «γαλάζιας ανάπτυξης», όπως ονομάζεται η στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Το EU-CONEXUS επιδιώκει να καινοτομήσει μέσα από γενναίες ιδέες και αποδοτικές λύσεις για τους παράκτιους οικισμούς, βασισμένες στην πολύχρονη εμπειρία των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων αλλά και στην κυρίαρχη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη «γαλάζια οικονομία».

Τι σημαίνει αυτό για το Πανεπιστήμιο Frederick; Σημαίνει νέες ευκαιρίες τόσο για τους φοιτητές όσο και για το ακαδημαϊκό προσωπικό: οι φοιτητές θα αναπτύξουν διεπιστημονικές γνώσεις για τις μεγάλες κοινωνικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο ενώ οι ερευνητές θα έχουν ευκαιρίες γόνιμων ανταλλαγών χάρη στα προγράμματα κινητικότητας και τις συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων. Σημαίνει, ακόμη, νέα διεπιστημονικά προγράμματα και κοινές διαδικτυακές βιβλιοθήκες και την ανάπτυξη ενός ‘έξυπνου’ πανεπιστημιακού χώρου που θα διέπει την ΕΕ.

Σε αυτό τον -επιστημονικά ενδυναμωμένο- χώρο θα έχει την ευκαιρία να συμβάλει το Πανεπιστήμιο Frederick μέσα από την τεχνογνωσία Τμημάτων και ερευνητικών εργαστηρίων του. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου, που υπήρξε το πρώτο σχετικό με θέματα ναυτιλίας τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, ασχολείται με τη διαχείριση λιμενικών ζωνών και την εκτίμηση κινδύνων για την παράκτια οικιστική περιοχή. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ασχοληθεί εντατικά τα τελευταία χρόνια με ζητήματα σχεδιασμού των παράκτιων περιοχών και του αστικού χώρου. Επιπλέον, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, η ερευνητική ομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια, η ερευνητική ομάδα Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό από την Πολυτεχνική Σχολή και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει το EU-CONEXUS για επίτευξη καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων για τις ακτές μας.

Ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, ο οποίος μετά από τιμητική πρόταση που του έγινε τελεί και ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του EU-CONEXUS στην οποία μετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ευρώπη, ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο Frederick βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τους στόχους του έργου EU-CONEXUS. Ανυπομονούμε για την προοπτική αυτής της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των παράκτιων οικισμών χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο το παράκτιο οικοσύστημα και τη βιωσιμότητά του για τις μελλοντικές γενιές. Έχουμε την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση για να συμμετέχουμε στον διάλογο για το αειφόρο μέλλον των ευρωπαϊκών ακτών αλλά και της συνολικής ακτογραμμής της δικής μας χώρας.»

Το EU-CONEXUS δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενδυνάμωση στρατηγικών συνεργασιών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού των Πανεπιστημίων της Ευρώπης στον διεθνή χώρο.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι το Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία) και το University of Zadar (Κροατία) και ως συνεργαζόμενοι εταίροι το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), το Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eu-conexus.eu.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ