Έναρξη Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΕ) στην Κύπρο με Εθνικό Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η κορυφαία κοινωνική έρευνα ανά το παγκόσμιο.

Article featured image
Article featured image


Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησε στην Κύπρο η διεξαγωγή της κορυφαίας ανά το παγκόσμιο Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey – ESS), η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια -από το 2002- σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για τη σημαντικότερη έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα σε 30 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος που συμμετέχει για 5η φορά.

Η ΕΚΕ -που θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021- αποσκοπεί στην καταγραφή και μέτρηση στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών πληθυσμών της Ευρώπης, με απώτερο στόχο τη συγκριτική μελέτη των απόψεων των πολιτών γύρω από τα κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου, την αλλαγή και εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών, τη μείωση της μεροληψίας, αλλά και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών κοινωνικών επιστημόνων και την αναζήτηση θετικών αλλαγών για τον κόσμο. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα επιτρέψουν, επίσης, στους ερευνητές να εξετάσουν πώς η πανδημία του COVID-19 επηρέασε τη ζωή μας, σε ό,τι αφορά στην εργασία, στην εμπιστοσύνη, στην ανεκτικότητα, στη δημοκρατία και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ψηφιακή επαφή με την οικογένειά μας και στην εργασία ανάμεσα σε μια σειρά άλλων θεμάτων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι καμία μελέτη δεν συλλέγει τόσο μεγάλο εύρος δεδομένων με τόσο υψηλό επίπεδο σε τόσες πολλές χώρες της Ευρώπης.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΚΕ θεωρείται μεγάλης σημασίας, καθώς η χώρα μας στέκεται επάξια ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. και αναβαθμίζει τις ερευνητικές της υποδομές. Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με τη συμμετοχή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, ενώ τον εθνικό συντονισμό για τον γύρο 10, που διεξάγεται αυτές τις μέρες, έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με Εθνικό Συντονιστή τον Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Χάρη Ψάλτη.

Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, από 2.250 νοικοκυριά (σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου), ανεξαρτήτου εθνικότητας, ιθαγένειας ή γλώσσας. Η έρευνα γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις, με ερωτηματολόγιο που βασίζεται σε ένα κοινό πρότυπο αλλά περιέχει και συγκεκριμένες ερωτήσεις προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα, έτσι που να αντικατοπτρίζει το εθνικό πλαίσιο. Τα νοικοκυριά αλλά και τα άτομα επιλέγονται με αυστηρές μεθόδους τυχαίας δειγματοληψίας και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με κάποια άλλα. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι μοναδική και απαραίτητη. Συνήθως, οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν στη μελέτη βρίσκουν την εμπειρία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, καθώς έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε πολλά ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και την Ευρώπη.

Λόγω της πρότυπης μεθοδολογίας που ακολουθεί, η ΕΚΕ έχει βραβευθεί με το κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο Descartes το 2005 και μέχρι το 2013 το πρόγραμμα αυτό ήταν στις προτεραιότητες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτήθηκε από το 5o, 6o και το 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., αλλά και από εθνικούς φορείς των συμμετεχόντων κρατών μελών. Μετά το 2013, μετεξελίχθηκε σε Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (European Research Infrastructure Consortium -ERIC), στην οποία η Κύπρος είναι πλήρες μέλος από το 2017.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι ερευνητές του προγράμματος έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα και τηρούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της ΕΚΕ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.europeansocialsurvey.org στην οποία, εντός του 2022, θα δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα της έρευνας ή επικοινωνήστε στο τηλ. 22895257.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ