Με μια μαθηματική πράξη, ο Ιωάννης Φάκας αποδεικνύει ότι οι ανεμβολίαστοι είναι σχεδόν 9πλάσιοι από τους εμβολιασμένους

Μας λέει γιατί η παρουσίαση του Υπουργείου Υγείας, που αναφέρει ότι το 57% των νοσηλευομένων ασθενών είναι ανεμβολίαστοι και το 43% εμβολιασμένοι, δεν είναι αντιπροσωπευτική.

Με μια μαθηματική πράξη, ο Ιωάννης Φάκας αποδεικνύει ότι οι ανεμβολίαστοι είναι σχεδόν 9πλάσιοι από τους εμβολιασμένους

Μας λέει γιατί η παρουσίαση του Υπουργείου Υγείας, που αναφέρει ότι το 57% των νοσηλευομένων ασθενών είναι ανεμβολίαστοι και το 43% εμβολιασμένοι, δεν είναι αντιπροσωπευτική.

Article featured image
Article featured image

Πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 06 Οκτωβρίου 2021, και τίτλο «Οι καθημερινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τους νοσηλευομένους με covid-19»:

Σήμερα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας ότι το 57% των νοσηλευομένων ασθενών είναι ανεμβολίαστοι και το 43% εμβολιασμένοι. Με τον ρυθμό που εξελίσσονται τα δεδομένα σε λίγο οι ανεμβολίαστοι ασθενείς θα ισούνται με τους εμβολιασμένους. Αυτή η παρουσίαση του Υπουργείου Υγείας δεν είναι αντιπροσωπευτική.

Η εισήγηση μου για τον τρόπο παρουσιάσεως είναι η εξής:

Εισηγούμαι το Υπ. Υγείας να λαμβάνει υπόψη στην ανακοίνωση του σχετικά με τους νοσηλευομένους ασθενείς το σύνολο των ανεμβολίαστων και το σύνολο των εμβολιασμένων σε ολόκληρο τον πληθυσμό, και να εκδίδει ανακοίνωση με ποσοστό επί τις χιλίοις.

Για να στηρίξω και να εξηγήσω την θέση μου παίρνω ένα παράδειγμα που δόθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2021.

81 ασθενείς νοσηλεύονταν εκ των οποίων το 67,86% χωρίς ιστορικό εμβολιασμού και το 32,14% εμβολιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι οι 55 ήταν ανεμβολίαστοι και οι 26 εμβολιασμένοι.

Θεωρώ επίσης για παράδειγμα ότι ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές είναι 900 000 και ότι οι εμβολιασμένοι είναι το 80% και οι ανεμβολίαστοι το 20%. Άρα οι 26 ασθενείς που ήταν εμβολιασμένοι προήλθαν από τις 720 000. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των ημερήσιων νοσηλευομένων εμβολιασμένων είναι 0,036‰.

Μαθηματική πράξη:

720 000 26

1000 x; x= 26 x 1000 ÷ 720 000 = 0.0361 = 0,036‰

Οι 55 ασθενείς που νοσηλεύονταν την ημέρα εκείνη προήλθαν από τις 180 000 ανεμβολίαστους, που σημαίνει ότι το ποσοστό των νοσηλευομένων ανεμβολίαστων ήταν 0,306‰.

Μαθηματική Πράξη

180 000 55

1000 x; x= 55 x 1000 ÷ 180 000 = 0,30555= 0,306‰

Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται καθαρά ότι οι ανεμβολίαστοι είναι τουλάχιστον 8πλάσιοι ή σχεδόν 9πλάσιοι από τους εμβολιασμένους, πράγματι 0,306 = 8.5 x 0,036

Μετά τιμής

Ιωάννης Φάκας - Μαθηματικός

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ