Έφτασεν που την Αθήνα το βιβλίον «Χαμπής ο Χαράκτης»

Ένα ταξίδι στην ζωή του Κύπριου χαράκτη, στο περιβάλλον του, στα έργα του τζαι στον κόσμο που αγάπησε.

Article featured image
Article featured image


«Βιβλίον δίτομον 860 σελίδων στα κυπριακά, με πλούσιαν εικονογράφησην.

Ταξίδιν στην ζωήν μου, στο περιβάλλον μου, στα έργα μου τζ̆αι στον κόσμο που αγάπησα.

244754987_4734796566544353_3581371456997333772_n.jpg


Η κυπριακή διάλεκτος τζ̆αι η χρήση της ’που ’μέναν.

Το χωρκόν μου, η Κοντέα, ο πολιτισμός της τζ̆αι άγνωστες πτυχές της ιστορίας της.

Το Βαρώσιν, οι Δάσκαλοι, τα πρώτα μονοπάθκια στην Τέχνην.

Η ελληνική στρατιωτική Χούντα στο πετσίν μου τζ̆αι η τύχη μου με τον Α. Τάσσον.

Οι περιπέτειες για να σπουδάσω, περιπέτειες με τον επαναπατρισμόν μου, τα χρόνια στην Τεχνικήν Εκπαίδευσην, η ζωή μου στα Πλατανίσκια, στους γυρούς τζ̆αι στα ταξίδκια.

Η καλλιτεχνική μου έκφραση, η Σχολή Χαρακτικής με τες εκδηλώσεις τζ̆αι τους μαθητές της, τα δκυό Μουσεία Χαρακτικής, η χαρακτική στην Κύπρον τζ̆αι διεθνώς, οι φίλοι μου τζ̆αι η Τέχνη, οι συνοδοιπόροι τζ̆αι συμπαραστάτες μου.

Έναν κεφάλαιον, με τ’ αμμάθκια ειδικών των Γραμμάτων τζ̆αι των Τεχνών.

244672853_4734795049877838_8163316106523342299_n.jpg


Γλωσσάριν της κυπριακής στην ελληνικήν ’που την φιλόλογον επιμελήτριαν του βιβλίου, Νίκην Παπαξενοφώντος.

Φωτογραφική επιμέλεια της Λήδας τζ̆αι Χρίστου Αγιομαμίτη, σχεδιαστική επιμέλεια του Δώρου Κακουλλή, το ξώφυλλον του Γιώργου Τσαγγάρη.

Εκτύπωση, Γιώργος Κωστόπουλος Γραφικές Τέχνες, Αθήνα, 2021.

Ευχαριστώ τους ’που τα βάθη της καρκιάς μου!

Άπειρες ευχαριστίες στους αμέτρητους φίλους μου που εσυμβάλαν, ο καθένας με τες γνώσεις τζ̆αι με τον τρόπον του, στην έκδοσην του βιβλίου μου!», αναφέρει ο ίδιος στην ανάρτησή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ