Ο Δήμος Λευκωσίας προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ

Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια.

Article featured image
Article featured image

Η ανάπλαση στο χώρο του παλιού ΓΣΠ στοχεύει στη δημιουργία αστικής πλατείας, χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής, καθώς και στην κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης.


Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης αναμένεται να εξυπηρετήσει τόσο τις πιο πάνω χρήσεις, όσο και την ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου, περιλαμβανομένου και του εμπορικού κέντρου της Περιτειχισμένης Πόλης και θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αναζωογόνηση της παλιάς Λευκωσίας και για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της χρήσης των Μικρών Λεωφορείων Λευκωσίας (ΜΛΛ). Η αφετηρία των ΜΛΛ χωροθετείται εντός του έργου.

151887253_1103994570078292_6946104029445520717_o.jpg

151596518_1103994596744956_1765596458454464766_o.jpg

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας.

gsp9.2e16d0ba.fill-600x450-c100.jpg
Το θρυλικό γήπεδο της πρωτεύουσας, που έκλεισε το 1999 και κατεδαφίστηκε το 2017


Η εκτιμώμενη αξία είναι στα 19.720.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής έχει οριστεί για τις 19 Απριλίου 2021 (ώρα 10:00).


151647653_1103994653411617_2333448469999954433_o.jpg

151649573_1103994580078291_6148268190560719000_o.jpg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ