Καμία ρύπανση στη θάλασσα της Κύπρου

Πώς τοποθετείται το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε σχέση με τις ανησυχίες για ενδεχόμενο επηρεασμό των ακτών της Κύπρου από τη ρύπανση στο Ισραήλ.

Καμία ρύπανση στη θάλασσα της Κύπρου

Πώς τοποθετείται το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε σχέση με τις ανησυχίες για ενδεχόμενο επηρεασμό των ακτών της Κύπρου από τη ρύπανση στο Ισραήλ.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει το κοινό ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2021 ενημερώθηκε από το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας του Ισραήλ για περιστατικό ρύπανσης των ακτών του από πετρελαιοειδή (tar balls–κομμάτια πίσσας). Έκτοτε, το ΤΑΘΕ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, παρακολουθεί επισταμένως τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου μέσω δορυφορικών εικόνων που λαμβάνονται από την EMSA (European Maritime Safety Agency), για απεικόνιση πιθανών πετρελαιοκηλίδων. Μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε απεικόνιση πιθανής πετρελαιοκηλίδας στη θάλασσα της Κύπρου.

Τόσο το ΤΑΘΕ, όσο και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης που αποτελεί το κέντρο 24ωρης επικοινωνίας για περιστατικά ρύπανσης, ενημέρωσαν την αρμόδια Αρχή του Ισραήλ, ότι δεν είχε παρατηρηθεί οποιοδήποτε ναυτικό ατύχημα ή περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2021 στην περιοχή της Κύπρου.

Το ΤΑΘΕ, ανταποκρινόμενο επίσης σε αίτημα του REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea), απέστειλε δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στις 6 και 12 Φεβρουαρίου 2021, που απεικονίζουν πιθανές πετρελαιοκηλίδες, για περαιτέρω αξιολόγησή τους.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της τριμερούς Συμφωνίας Εφαρμογής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ για το Υπο-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση, το ΤΑΘΕ ενημέρωσε το REMPEC για την ετοιμότητά του να διαθέσει εξοπλισμό, όπως επίσης και τυχόν άλλη βοήθεια, εάν αυτό ζητηθεί από τις αρχές του Ισραήλ.  

Όσον αφορά τις ανησυχίες για ενδεχόμενο επηρεασμό των ακτών της Κύπρου από τη ρύπανση στο Ισραήλ, το ΤΑΘΕ πληροφορεί το κοινό ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος.


Φωτογραφία: Datingjungle / Unsplash

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ