Θύματα ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων μεταναστεύουν στην Κύπρο

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επίτροπος Ισότητας Φύλων.

Article featured image
Article featured image

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) στην Κύπρο εμφανίζεται στις μετανάστριες πρώτης γενιάς, τις πρόσφυγες και τις αιτούσες άσυλο, αναφέρει σε ανακοίνωση της, η Επίτροπος Ισότητας των Φίλων Ιωσηφίνα Αντωνίου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την μηδενική ανοχή στον ΑΓΓΟ.

Ωστόσο, σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταγεγραμμένα ποσοτικά ή ποιοτικά στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον ΑΓΓΟ από τις πληγείσες κοινότητες στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν, επίσης, αποδείξεις ότι η πρακτική αυτή συμβαίνει στην Κύπρο, ενώ τα θύματα της πρακτικής αυτής μεταναστεύουν στη χώρα μας.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων εκφράζει τον αποτροπιασμό της για αυτή την πρακτική και τονίζει πως ο ΑΓΓΓΟ αποτελεί ακόμη μία σοβαρή μορφή βίας με βάση το φύλο και συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της γυναίκας.

Ο ΑΓΓΟ, αναφέρει, έχει μόνιμες και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών θυμάτων - αφήνει βαθιές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και μέχρι το θάνατο.

Παρόλο, συνεχίζει, που στη χώρα μας αυτή η πρακτική είναι απομακρυσμένη από την κοινωνία μας καθότι δε σχετίζεται με τον πολιτισμό, την κουλτούρα ή τη θρησκεία μας εντούτοις ζουν ανάμεσα μας γυναίκες θύματα αυτής της πρακτικής.

«Η Κυβέρνηση εφάρμοσε την αρχή της εξωεδαφικότητας, όπου σύμφωνα με το Άρθρο 233Α του Ποινικού Κώδικα, δύναται να εκδικάζονται υποθέσεις διάπραξης του εν λόγω αδικήματος από τα Κυπριακά Δικαστήρια ακόμη και εάν αυτό διαπράχθηκε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της εξωεδαφικής αρμοδιότητας», σημειώνει.

Περαιτέρω, αναφέρει, η Κύπρος έχει επικυρώσει μια σειρά από συμβάσεις για τον ΑΓΓΟ όπως την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Γυναικών – CEDAW, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας – CAT, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού- CRC, τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Tο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας – Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Τέλος, η κ. Αντωνίου τονίζει ότι είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να υπάρχουν, τόσο στην Κύπρο όσο και στο παγκόσμιο, πολλά κορίτσια που κινδυνεύουν από αυτή την πρακτική.


Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ