Η απάντηση του Τμήματος Δασών για το κλάδεμα των ευκαλύπτων στη Λάρνακα

Με αφορμή μια ανάρτηση στο Facebook, που κάνει αναφορά στο κλάδεμα των ευκαλύπτων στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη.

Σε σχέση με το κλάδεμα του ευκαλύπτου και των άλλων δασικών δέντρων και με αφορμή την ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook) για το κλάδεμα των ευκαλύπτων στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, στη Λάρνακα, από το Δήμο Λάρνακας, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό τα ακόλουθα.

  1. O Δήμος Λάρνακας υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Δασών με ημερομηνία 07/12/2020 για την παραχώρηση άδειας για την κλάδευση 12 ευκαλύπτων οι οποίοι φύονται κατά μήκος της πιο πάνω πολυσύχναστης Λεωφόρου, η κατάσταση των οποίων εγκυμονούσε κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς.

  2. Λειτουργοί του Τμήματος Δασών πραγματοποίησαν επιτόπια επίσκεψη και αφού διαπίστωσαν ότι οι 11 από τους 12 ευκαλύπτους είχαν κλίση προς το δρόμο ή/και μεγάλους κλάδους που εκτείνονταν πάνω από το οδόστρωμα και επιβαλλόταν η κλάδευση τους ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πτώσης κλάδων ή και εκρίζωσης τους, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και κατ’ αυτόν τον τρόπο να μη τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό εκδόθηκε άδεια για κλάδευση των δέντρων στην οποία επισυνάφθηκε πίνακας περιγραφής των εργασιών και φωτογραφία του κάθε δέντρου με σημειωμένους τους κλάδους που θα αφαιρούνταν και το σημείο αποκοπής τους.

  3. Από την επιτόπια επίσκεψη του ίδιου του Διευθυντή μαζί με Ανώτερους Λειτουργούς του Τμήματος Δασών διαπιστώθηκε ότι στα 9 από τα 11 δέντρα το κλάδεμα που έγινε ήταν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος. Όσον αφορά τα δύο (2) δέντρα, οι φωτογραφίες των οποίων συνόδευαν την ανάρτηση στο facebook, μόνο στο ένα εφαρμόστηκε βαριά κλάδευση η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί.

  4. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου απαιτείται άδεια από τον Διευθυντή Τμήματος Δασών για κλάδευση δέντρων ή θάμνων τα οποία φύονται σε γη έξω από τα κρατικά δάση μόνο:

(ι) για τα είδη που αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του Νόμου τα οποία έχουν έμφλοια διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος και,

(ιι) για την αποκοπή κλάδου ο οποίος εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων (2 μ.) από το έδαφος και έχει διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.).

Από τα πιο πάνω δέντρα εξαιρούνται τα είδη του Ευκαλύπτου, της Ελιάς, της Χαρουπιάς, της Ψευδακακίας και της Μουριάς όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η αποκοπή της κορυφής του κορμού τους γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου.

Εξαιρούνται επίσης οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των Δήμων, που αφορούν το κλάδεμα δέντρων, τα οποία αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών καλύπτοντας φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες ή διαβάσεις πεζών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών.


5. Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω πρόνοιες της Νομοθεσίας το Τμήμα Δασών από το 2011, τόσο το ίδιο όσο και στις άδειες που παραχωρεί, περιόρισε στις απολύτως αναγκαίες τις περιπτώσεις αποκοπής της κορυφής του κορμού των δένδρων ή την καρατόμηση και προωθεί ήπιας μορφής κλαδεύσεις. Επίσης, στα πλαίσια του δυνατού, καταρτισμένοι δασικοί υπάλληλοι εποπτεύουν την κλάδευση δενδροστοιχιών ή μεγάλων συστάδων δέντρων, για τις οποίες παραχωρείται άδεια. Πέραν τούτου το Τμήμα Δασών, όταν του ζητηθεί ή ενημερωθεί για την πρόθεση κλάδευσης δέντρων που εμπίπτουν στα δασικά είδη, έστω και αν δεν απαιτείται η παραχώρηση άδειας, παρέχει συμβουλές για τον τρόπο κλάδευσης τους.


6. Το Τμήμα Δασών αναγνωρίζοντας ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, δεν έχουν εξαλειφθεί τα περιστατικά λανθασμένης εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών του και ανορθόδοξης κλάδευσης δέντρων, είχε προγραμματίσει και με αφορμή αυτό το γεγονός θα επιταχύνει την ετοιμασία Οδηγού Κλάδευσης Δασικών Δέντρων, ο οποίος θα κυκλοφορήσει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο δέντρο με το οποίο θα ασχοληθεί ο Οδηγός θα είναι ο ευκάλυπτος. Έτι περαιτέρω, δε θα αναμένουμε την ολοκλήρωση του Οδηγού αλλά μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη εργασία για τον ευκάλυπτο θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Κλάδεμα ευκαλύπτου και άλλων δασικών δέντρων Σε σχέση με το κλάδεμα του ευκαλύπτου και των άλλων δασικών δέντρων και με...

Δημοσιεύτηκε από Τμήμα Δασών στις Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
Εικόνα αρχείου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ