«Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήμουν η ίδια μετά το Erasmus+»

Δύο εκπρόσωποι των οργανισμών ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ΟΝΕΚ μάς λύνουν όλες τις απορίες σε σχέση με ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της ΕΕ που υλοποιούνται στην Κύπρο.

«Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήμουν η ίδια μετά το Erasmus+»

Δύο εκπρόσωποι των οργανισμών ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ΟΝΕΚ μάς λύνουν όλες τις απορίες σε σχέση με ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της ΕΕ που υλοποιούνται στην Κύπρο.

Article featured image
Article featured image

Συγκεκριμένα, ο Σάββας Γρηγορίου, Λειτουργός Επικοινωνίας στον οργανισμό ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ο Μαρίνος Παύλου, Λειτουργός Νεολαίας στον ΟΝΕΚ, μας ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι τα σχόλια ατόμων που είχαν την τύχη να συμμετάσχουν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για το Erasmus+.

Τόσο ο τίτλος του άρθρου που διάβασες μόλις όσο και το σχόλιο «Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να βιώσει την ομορφιά του κόσμου, αλλά το Erasmus+ είναι ο καλύτερος!», είναι ατάκες από άτομα που έζησαν από πρώτο χέρι ένα σπουδαίο πρόγραμμα της ΕΕ το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο τα τελευταία 24 χρόνια και το οποίο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 θα προσφέρει ευκαιρίες σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Μάθε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις αν θες να είσαι μία / ένας από αυτούς!

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα 27 κράτη μέλη, καθώς και οι Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία. Οι συγκεκριμένες χώρες συμμετέχουν πλήρως στο Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια των ετών υλοποίησής του, έχει αναπτύξει μία αρκετά διεθνή διάσταση, επιτρέποντας και κινητικότητες ή δραστηριότητες που αφορούν και όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.


Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Erasmus+; Σε τι είδους οργάνωση ή ομάδα νέων πρέπει να είμαι για να έχω δικαίωμα συμμετοχής;

Οι τομείς που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, σχολεία, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

- Σχολική Εκπαίδευση

- Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

- Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στο πλαίσιο αυτών των τεσσάρων τομέων, επιχορηγούνται Σχέδια Κινητικότητας και Σχέδια Συνεργασίας.

Για τα Σχέδια που επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Erasmus+, τομέας Νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να τύχουν επιχορήγησης οργανώσεις νεολαίας, σωματεία, ιδρύματα, ΜΚΟ που ασχολούνται με τη νεολαία, δημόσιοι τοπικοί και εθνικοί φορείς, αλλά και «άτυπες ομάδες» νέων. Στα επιχορηγημένα Σχέδια μπορούν να λαμβάνουν μέρος νέοι και νέες 13-30 χρονών ανεξαρτήτου ιδιότητας (μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, εργαζόμενοι, άνεργοι, εθελοντές κ.λπ.), επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και εκπαιδευτές.


Τι θα κερδίσω αν συμμετάσχω στο πρόγραμμα Erasmus+; Τι εφόδια μπορεί να μου προσφέρει μια τέτοια εμπειρία;

Το Erasmus είναι το πλέον προβεβλημένο και επιτυχημένο πρόγραμμα της ΕΕ. Οι φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών κ.ά. που δηλώνουν συμμετοχή και πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους, διδασκαλία, κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα, αποκομίζουν πολλά οφέλη.

Πρωτίστως, η εμπειρία της κινητικότητας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο το συμμετέχον άτομο θα συναντήσει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Παράλληλα, η κινητικότητα αυτή παρέχει αυτομάτως στο άτομο που συμμετέχει έναν επαγγελματικό κύκλο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που θα είχε εάν δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+.

Τα Σχέδια Συνεργασίας έχουν εξίσου σοβαρό αντίκτυπο και πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι στο πλαίσιο αυτό οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί ανταλλάσσουν πρακτικές στον τομέα ενδιαφέροντός τους, αλλά παράλληλα εξελίσσουν και καινοτόμα παραδοτέα.

Επιπλέον, ένας νέος ή μια νέα που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, μπορεί να αποκτήσει ή να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες που μόνο μέσα από προγράμματα μη τυπικής μάθησης μπορεί να αποκτήσει: επικοινωνία στη μητρική αλλά και σε ξένες γλώσσες, βασικές ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες στις επιστήμες, στα μαθηματικά, αλλά και την ικανότητα να μάθει πώς να μαθαίνει! Ακόμα, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αποκτούν ευρωπαϊκή συνείδηση, μαθαίνουν να γίνονται ενεργοί πολίτες, αναπτύσσουν τις ικανότητες συνεργασίας και αποκτούν βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Όλες οι πιο πάνω δεξιότητες και ικανότητες πιστοποιούνται με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό YouthPass, που δίνεται στους συμμετέχοντες με το πέρας της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.


Ποιες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα; Πού θα μπορούσα να ταξιδέψω;

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα 27 κράτη μέλη, καθώς και οι Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία. Οι συγκεκριμένες χώρες συμμετέχουν πλήρως στο Πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια των ετών υλοποίησής του, έχει αναπτύξει μία αρκετά διεθνή διάσταση, επιτρέποντας και κινητικότητες ή δραστηριότητες που αφορούν και όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.

Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μπορούν να συμπεριλάβουν και χώρες εκτός Ευρώπης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, το ίδιο ισχύει και για τα Σχέδια που αφορούν τις Συμπράξεις μεταξύ διαφόρων οργανισμών, όπου η συμμετοχή οργανισμών από άλλες χώρες του κόσμου είναι δυνατή εάν αυτή αιτιολογηθεί δεόντως στην αίτηση.


Ποια από τα έξοδά μου καλύπτονται μέσω του προγράμματος;

Τα έξοδα που καλύπτονται στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Κινητικότητας αφορούν κυρίως έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης, καθώς και έξοδα διοργάνωσης της κινητικότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των συμπράξεων, καλύπτονται τα ίδια έξοδα όταν πρόκειται να υλοποιηθεί κάποια κινητικότητα, ενώ αναλόγως του είδους της σύμπραξης, καλύπτονται και έξοδα προσωπικού για την εργασία τους σε κάποια παραδοτέα, αλλά και έξοδα διάδοσης αυτών των παραδοτέων.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι εάν επιθυμεί κάποιο άτομο με αναπηρία να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δράσεις του Προγράμματος, τότε το Πρόγραμμα, πέραν των πιο πάνω, καλύπτει και οποιαδήποτε έξοδα θα διευκόλυναν τη συμμετοχή του ατόμου αυτού, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναπηρίας ή κάποιας ανάγκης που μπορεί να έχει. Τέτοια έξοδα αφορούν εξοπλισμό, ειδικά μεταφορικά μέσα, συνοδό και άλλα.

2601.jpg


Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν επιθυμεί κάποιο άτομο με αναπηρία να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δράσεις του Προγράμματος, εκτός των υπόλοιπων εξόδων, καλύπτει και οποιαδήποτε έξοδα θα διευκόλυναν τη συμμετοχή του ατόμου αυτού, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναπηρίας ή κάποιας ανάγκης που μπορεί να έχει. Τέτοια έξοδα αφορούν εξοπλισμό, ειδικά μεταφορικά μέσα, συνοδό και άλλα.Ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που έτυχε να ακούσετε από άτομο που συμμετείχε στο παρελθόν σε αντίστοιχο πρόγραμμα;

«Το πρόγραμμα Erasmus+ ήταν η αρχή της υπόλοιπης μου ζωής», «Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήμουν η ίδια μετά το Erasmus+», «Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να βιώσει την ομορφιά του κόσμου, αλλά το Erasmus+ είναι ο καλύτερος!». Αυτά είναι κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια που ακούσαμε.


Πόσα λεφτά θα δαπανηθούν από την ΕΕ για τις ανάγκες του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027;

Έχει ήδη ανακοινωθεί η αύξηση των κονδυλίων, η οποία είναι σημαντική. Όπως έγινε και σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, η αύξηση προς τις χώρες θα υλοποιείται ετησίως, ανά πρόσκληση. Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο κονδύλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, ήταν 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το κονδύλι έχει ήδη ανακοινωθεί και είναι της τάξης των 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση που σαφώς θα καταστεί αισθητή και σε εθνικό επίπεδο.


Πόσα χρόνια υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραμμα και πόσα άτομα έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα; Οι ηλικίες των συμμετεχόντων πού κυμαίνονται;

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στην Κύπρο εδώ και 24 χρόνια, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη συμπληρώσει 34 χρόνια ζωής.

Το πρόγραμμα «Erasmus+: Νεολαία» ξεκίνησε να υλοποιείται στην Κύπρο από το 2014, ενώ προηγουμένως ο ΟΝΕΚ υλοποιούσε τους προκάτοχούς του, τα προγράμματα «Νεολαία», «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» και «Νεολαία Σε Δράση» από το 2000.

Όσον αφορά τον αριθμό των συμμετοχών, δεδομένου ότι στις αρχές του Προγράμματος δεν είχαν ψηφιοποιηθεί οι διαδικασίες, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καθαρή εικόνα για τους ακριβείς αριθμούς. Παρόλα αυτά, αναφορικά με την τελευταία προγραμματική περίοδο, οπόταν και τα κονδύλια ήταν σαφώς αυξημένα σε σχέση με το παρελθόν, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση με τα Σχέδια Κινητικότητας.

- 843 κινητικότητες διδακτικού και άλλου προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

- 2.567 κινητικότητες εκπαιδευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

- 329 κινητικότητες εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

- 4.262 κινητικότητες φοιτητών ή νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


- 1.086 κινητικότητες ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- 111 κινητικότητες εκπαιδευτών και άλλου προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων

Όσον αφορά δε τις συμπράξεις, επιχορηγήθηκαν συνολικά 121 Σχέδια και δαπανήθηκαν 24,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε αυτά τα Σχέδια είχαν εμπλοκή 735 οργανισμοί τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου.


Πόσοι Ευρωπαίοι υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο;

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 θα προσφέρει ευκαιρίες σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών.


Με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να υποβάλει την αίτησή του; Αν κάποια/κάποιος έχει οποιαδήποτε απορία, είτε για το πρόγραμμα γενικά, είτε για την υποβολή της αίτησης, πού θα μπορούσε να αποταθεί για να βρει απαντήσεις;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy, όπου ανακοινώνονται οι ετήσιες προσκλήσεις για υποβολή αίτησης, καθώς και οι ημερίδες για παροχή βοήθειας. Φυσικά, εάν κάποιος έχει οποιαδήποτε απορία, το προσωπικό των δύο υπηρεσιών είναι πάντοτε διαθέσιμο μέσω email, τηλεφωνικά ή για προσωπική συνάντηση, για επίλυση των οποιωνδήποτε αποριών και παροχή στήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ