Σε ποια ηλικία οι νέοι στην Κύπρο εγκαταλείπουν τη γονική εστία;

Οι άνδρες μένουν περισσότερο από τις γυναίκες στο σπίτι των γονιών τους.

Article featured image
Article featured image

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας, η Eurostatεξετάζει τη μέση ηλικία κατά την οποία οι νέοι εγκαταλείπουν τη γονική εστία. Το 2020, σε ολόκληρη την ΕΕ, οι νέοι εγκατέλειψαν το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,4 ετών. Ωστόσο, αυτός ο μέσος όρος ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ.

Σε ότι αφορά στους νέους της Κύπρου, ο μέσος όρος της ηλικίας των ατόμων που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το σπίτι των γονιών τους είναι τα 26,8 έτη (27,4 για τους άντρες και 26,2 για τις γυναίκες).


Ένα νούμερο σχεδόν όσο κι ο μέσος όρος στην ΕΕ (26.4).

Map - Estimated average age of young people leaving the parental household, 2020.png


Οι μεγαλύτερες μέσες ηλικίες, όλες 30 ετών και άνω, καταγράφηκαν στην Κροατία (32,4), στη Σλοβακία (30,9), στη Μάλτα και στην Ιταλία (και οι δύο 30,2) και στην Πορτογαλία (30,0 έτη). Αντίθετα, η Δανία (21,2 έτη), το Λουξεμβούργο (19,8) και η Σουηδία (17,5) κατέγραψαν τις χαμηλότερες μέσες ηλικίες, όλες κάτω των 22 ετών.

Στις περισσότερες βόρειες και δυτικές χώρες, οι νέοι εγκατέλειψαν το πατρικό τους κατά μέσο όρο στις αρχές έως τα μέσα των 30s, ενώ στις νότιες και ανατολικές χώρες η μέση ηλικία ήταν στα τέλη των 20s ή στις αρχές των 30s.

Young people leaving the parental household_2020.png


Οι άνδρες μένουν περισσότερο από τις γυναίκες στο σπίτι των γονιών τους

Στην ΕΕ, κατά μέσο όρο, οι άνδρες εγκατέλειψαν τη γονική τους εστία στην ηλικία των 27,4 ετών και οι γυναίκες στα 25,4 έτη. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες, δηλαδή οι νέες γυναίκες απομακρύνθηκαν από το σπίτι κατά μέσο όρο νωρίτερα από τους νέους άνδρες. Η μόνη μικρή εξαίρεση ήταν η Σουηδία, όπου οι γυναίκες εγκατέλειψαν κατά μέσο όρο 0,1 έτη μετά τους άνδρες.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των φύλων διαπιστώθηκαν στη Ρουμανία, όπου οι νεαροί άνδρες παρέμειναν μέχρι τα 30,0, και οι γυναίκες μέχρι τα 25,5 έτη, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (4,2 διαφορές μεταξύ των φύλων) με τους άνδρες να μετακινούνται στα 32,0 και τις γυναίκες στα 27,8 έτη. Στην Κροατία, τόσο οι νέοι άνδρες όσο και οι γυναίκες μετακόμισαν τελευταίοι στην ΕΕ (σε ηλικία 34,0 και 30,9 ετών, αντίστοιχα), αντιπροσωπεύοντας το τρίτο μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων, σε βαθμό 3,1 ετών.

Η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία κατέγραψαν τις μικρότερες διαφορές μεταξύ των φύλων, με διαφορά 0,1, 0,4 και 0,5 ετών αντίστοιχα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ