Έρχεται ο κοινός φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη σχετική πρόταση της Κομισιόν, η οποία έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον.

Article featured image
Article featured image


Επήλθε τελικά ευρωπαϊκή συμφωνία για έναν κοινό φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη σχετική πρόταση της Κομισιόν.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την πρόταση που είχε υποβάλει η Κομισιόν στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορεί να υιοθετηθεί ένας κοινός φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι η εν λόγω πρόταση είχε προκαλέσει την αντίδραση τεχνολογικών εταιρειών, καθώς υποστήριζαν ότι με αυτό τον τρόπο θα πληγεί ο ανταγωνισμός.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, είχε προτείνει η θύρα USB-C να καταστεί η πρότυπη θύρα για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα, τα tablets, τις φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός.

Επιπλέον, η Επιτροπή είχε προτείνει το διαχωρισμό της πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


H απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου χθες Τετάρτη, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σε διαπραγματευτική εντολή για την πρόταση κοινού φορτιστή με στόχο τη διασφάλιση των καταναλωτών ώστε να μη χρειάζεται πλέον να αγοράζουν νέο φορτιστή κάθε φορά που αγοράζουν ένα νέο κινητό και ότι όλες οι συσκευές θα μπορούν να επαναφορτιστούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο φορτιστή.

Η πρόταση θα διευκολύνει τους καταναλωτές καθώς η πώληση φορτιστών θα αποδεσμευτεί από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, έτσι ώστε να μη συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα νέος φορτιστής κατά την αγορά νέας συσκευής. Αυτό θα μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά και την απόρριψη φορτιστών.

Η απόφαση εγκρίθηκε από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κρατών – μελών της ΕΕ (Coreper) και θα επιτρέψει στην Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε:

Μια εναρμονισμένη θύρα φόρτισης των ηλεκτρονικών συσκευών:
Η USB-C θα αποτελεί κοινή θύρα. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να φορτίζουν τις συσκευές τους με τον ίδιο φορτιστή USB-C, ανεξάρτητα από τη μάρκα της συσκευής.

Εναρμονισμένη τεχνολογία ταχείας φόρτισης, η οποία θα συμβάλει ώστε διάφοροι παραγωγοί να μην περιορίζουν αδικαιολόγητα την ταχύτητα φόρτισης και θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ταχύτητα φόρτισης είναι η ίδια όταν χρησιμοποιείται συμβατός φορτιστής για μια συσκευή.

Τον διαχωρισμό της πώλησης φορτιστή από την πώληση της ηλεκτρονικής συσκευής: Οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν νέα ηλεκτρονική συσκευή χωρίς νέο φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο αριθμός των αχρείαστων φορτιστών που αγοράζονται ή που μένουν αχρησιμοποίητοι. Η μείωση της παραγωγής και της απόρριψης νέων φορτιστών εκτιμάται ότι θα μειώσει την ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά σχεδόν χίλιους τόνους ετησίως.

Καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών: Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις επιδόσεις φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ισχύ που απαιτείται από τη συσκευή και το αν η συσκευή υποστηρίζει την ταχεία φόρτιση. Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές θα μπορούν να διαπιστώσουν ευκολότερα αν οι υφιστάμενοι φορτιστές τους πληρούν τις απαιτήσεις της νέας συσκευής τους ή θα διευκολύνονται στην επιλογή συμβατού φορτιστή. Σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα, το μέτρο αυτό θα βοηθήσει τους καταναλωτές να περιορίσουν τον αριθμό των νέων φορτιστών που αγοράζουν και, ως εκ τούτου, θα τους βοηθήσει να εξοικονομούν 250 εκατ. ευρώ ετησίως από περιττές αγορές φορτιστών.


Με πληροφορίες από newmoney.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ