Κέντρο του παγκόσμιου διαδικτυακού πορνό η Κύπρος

Πέντε (πολύ γνωστές) εταιρείες της πορνογραφικής βιομηχανίας έχουν έδρα την Κύπρο με τα κέρδη τους να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Article featured image
Article featured imageΚέντρο παγκόσμιου διαδικτυακού πορνό είναι η Κύπρος.

Πέντε κολοσσοί της πορνογραφικής βιομηχανίας με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, έχουν την έδρα τους τη χώρα μας. Οι εν λόγω εταιρείες διαμοιράζουν και μεταπωλούν στο διαδίκτυο πορνογραφικό υλικό δικής τους παραγωγής, με τον ετήσιο τζίρο τους να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, το θέμα θα εγγράψει προς αυτεπάγγελτη εξέταση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Νίκος Κέττηρος, ο οποίος, όπως ανέφερε στο Σίγμα, δεν έλαβε απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε γραπτώς στο αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου. «Δεν ξέρω και δεν υπάρχει στις απαντήσεις αν αυτό το υλικό έρχεται και με ποιο τρόπο έρχεται από το εξωτερικό. Εάν αυτό υλικό ελέγχεται από κάποιος και αν η λήψη του έγινε με νόμιμο τρόπο», είπε ο κος Κέττηρος.

Οι εταιρείες που έχουν έδρα την Κύπρο είναι οι εξής:

 1. Stripchat - Technius ltd. Η εταιρεία εδρεύει στη Λεμεσό. (Ημ. Εγγραφής: 30/11/2015)
 2. Faphouse - Tecom ltd. - Η εταιρεία εδρεύει στη Λεμεσό. (Ημ. Εγγραφής: 19/01/2017)
 3. XHamster - Hammy Media ltd (ομίλου Wisebits). - Η εταιρεία εδρεύει στη Λεμεσό. (Ημ. Εγγραφής: 29/10/2009)
 4. Pornhub – Ayio Freesites ltd (ομίλου Ayio). - Η εταιρεία εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. (Ημ. Εγγραφής: 05/12/2008)
 5. Virtual Taboo - Camon Trading ltd. - Η εταιρεία εδρεύει στη Λεμεσό. (Ημ. Εγγραφής: 31/07/2015)

  Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών βρίσκεται η Κύπρος, για μη επαρκή έλεγχο στο υλικό. «Από την Ευρώπη μας παρακολουθούν πολύ στενά για αυτό το θέμα. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες για τις οποίες έγινα γνώστης σας λέω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα», σημειώνει ο Νίκος Κέττηρος.

  Έρευνα από την Επίτροπο

  Την ίδια ώρα, η Επίτροπος Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διενήργησε διοικητική έρευνα μετά από παράπονα που δέχθηκε από πολίτες, της οποίας τα πορίσματα δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη.

  Σύμφωνα, με πληροφορίες υπεβλήθη καταγγελία στις 23 Νοεμβρίου του 2021 από πολίτη για διαρροή προσωπικών δεδομένων λόγω παραβίασης της ιστοσελίδας πορνογραφικού υλικού.

  Σε απόφαση του Γραφείου της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2023 διαπιστώνεται ότι όντως υπήρξε παραβίαση και κάλεσε σε συμμόρφωση την εταιρεία.Η ανακοίνωση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης

Από πλευράς της η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα διευκρίνισε πως «από τον Δεκέμβριο του 2021, όλες οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία υπέχουν υποχρεώσεις δυνάμει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 ο οποίος τροποποιήθηκε προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας 2018/1808/ΕΕ».

Παράλληλα ανέφερε πως «οι υποχρεώσεις προβλέπονται κυρίως στα άρθρα 32ΣΤ(1) και 29 (4) του Νόμου και συνοψίζονται στην υποχρέωση των πλατφόρμων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (τεχνικά και διαδικαστικά) για την προστασία.

 1. των ανηλίκων από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη.
 2. του ευρέος κοινού από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον προσώπου, ομάδας προσώπων ή μέλους της ομάδας και/ή με περιεχόμενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληματική δράση (τρομοκρατικά αδικήματα, παιδική πορνογραφία, αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας).

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα μέτρα».
Επίσης σημειώνει πως, «ρόλος της Αρχής είναι να ελέγχει εάν οι πλατφόρμες λαμβάνουν τα μέτρα και να αξιολογεί την καταλληλόλητά τους.

»Από τις 17.2.2024 βρίσκεται σε άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη ο Κανονισμός(ΕΕ) 2022/2065 για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Act-DSA), στο εξής «Κανονισμός».Με βάση τον Κανονισμό, οι υπό αναφορά επιγραμμικές πλατφόρμες υπέχουν επιπλέον και σοβαρότερες υποχρεώσεις.

Σκοπός του Κανονισμού είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος, εισάγοντας μέτρα και θεσπίζοντας υποχρεώσεις των διαδικτυακών πλατφόρμων με στόχο την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών και την δημιουργία ενός έμπιστου και ασφαλούς διαδικτυακού τοπίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων με την υποχρέωση των πλατφόρμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανήλικους να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομ.2.2.2024, η οποία δημοσιεύτηκε στις 1.3.2024 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορίστηκε ως ο Εθνικός Συντονιστής στην Κύπρο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065».

Στην ανακοίνωσή της η Αρχή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ για το ποιες είναι οι πλατφόρμες που έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο. Και προσθέτει πως «δύο από τις προαναφερόμενες πλατφόρμες, τον Δεκέμβριο του 2023, χαρακτηρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «πολύ μεγάλες» (στο εξής «VLOPs» – Very Large Online Platforms), χαρακτηρισμός που προκύπτει από τους μηνιαίους χρήστες τους, οι οποίοι ανέρχονται σε περισσότερους από 45 εκατομμύρια κατά μέσο όρο. Επίσης, για μια τρίτη πλατφόρμα, εκκρεμεί η διαδικασία καταμέτρησης χρηστών από την Επιτροπή και πιθανότητα χαρακτηρισμού της ως VLOP. Οι πλατφόρμες που χαρακτηρίζονται ως «πολύ μεγάλες», άλλως VLOPs, υπάγονται απευθείας στην Επιτροπή και η εποπτεία τους ασκείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή της χώρας εγκατάστασης».

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, «σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτει η Αρχή, και οι πέντε πλατφόρμες που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία είναι πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου και όχι εταιρείες παραγωγής περιεχομένου.Δεδομένων των πιο πάνω και όσων αναφέρονται στα δημοσιεύματα, καθίσταται σαφής η σοβαρότητα του θέματος καθώς και η κρισιμότητα του ρόλου που έχει αναλάβει η Αρχή ως ο Εθνικός Συντονιστής για τον Κανονισμό. Η Αρχή συμμερίζεται τις ανησυχίες του κοινού, των δημοσιογράφων και των βουλευτών. Η Αρχή συναισθάνεται την ευθύνη και υποχρέωσή της πρωτίστως για προστασία του κοινού και δη των ανηλίκων, και παράλληλα για εποπτεία των πλατφόρμων αυτών και λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη αλλά και στους πολίτες, ειδικά για το ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των παιδιών»

«Καταληκτικά σημειώνεται ότι, τόσο η θέσπιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου όσο και η στελέχωση του Εθνικού Συντονιστή και η ενίσχυση της Αρχής σε ανθρώπινους, τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να δύναται να ασκεί το ρόλο του Εθνικού Συντονιστή, βρίσκονται υπό εξέλιξη. Αναμένουμε ωστόσο, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, την άμεση και θετική ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιβεβλημένη στήριξη της Αρχής», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ