Λευκωσία: σε 9 μήνες τα πρώτα 9 πράσινα σημεία

Τα εννέα πρώτα πράσινά της σημεία θα αποκτήσει σε εννέα μήνες η Λευκωσία.


Article featured image
Article featured image

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πράσινο Σημείο» ορίζεται ένας χώρος στον οποίο θα συλλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά και ειδικά ρεύματα/κατηγορίες αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος, δενδροφυτευμένος και κατάλληλα διαμορφωμένος για τη συλλογή των αποβλήτων, τα οποία θα μπορεί να εναποθέτει ο πολίτης από μόνος του ή, οργανωμένα, οι Τοπικές Αρχές.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ