Οι μπαμπάδες στη Βουλγαρία θα δικαιούνται δίμηνη άδεια πατρότητας

Για την ανατροφή των παιδιών τους ηλικίας κάτω των οκτώ ετών.

Article featured image
Article featured image


Ο βιολογικός και ο θετός πατέρας στη Βουλγαρία θα δικαιούται πληρωμένη δίμηνη άδεια για την ανατροφή του παιδιού του ηλικίας μικρότερης των 8 ετών, βάσει τροπολογιών του Εργατικού Κώδικα που εγκρίθηκαν οριστικά χθες.

Η άδεια μπορεί να ληφθεί εφάπαξ ή τμηματικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο πατέρας δεν έχει χρησιμοποιήσει άδεια για την ανατροφή παιδιού ηλικίας μικρότερης των δύο ετών.

Η άδεια πατρότητας δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο γονέα. Η άδεια θα υπολογίζεται ως προς τη διάρκεια της ανταποδοτικής υπηρεσίας ενός ατόμου. Ισχύει για άτομα που έχουν κοινωνική ασφάλιση και θα ορίζεται αποζημίωση κάθε χρόνο.

Οι τροπολογίες αφορούν επίσης τη μεταφορά δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.


Τι ισχύει στην Κύπρο

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο ένας εργαζόμενος μπορεί να πάρει άδεια πατρότητας για 2 συνεχόμενες εβδομάδες. Πρόταση που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Ολομέλεια της Βουλής, επέκτεινε το διάστημα κατά το οποίο δικαιούνται οι πατέρες να αιτηθούν την άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας πατρότητας, επεκτείνεται από 16 εβδομάδες σε 52, και για αντίστοιχο διάστημα παρατείνεται και το δικαίωμα λήψης επιδόματος πατρότητας. Κατ’ επέκταση, ένας νέος πατέρας στην Κύπρο μπορεί να λάβει άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων, έως και δύο εβδομάδες μετά το τέλος της άδειας μητρότητας του νεογέννητου παιδιού του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ