Το Ινστιτούτο Κύπρου “τα παίρνει” από την E.E.

Article featured image
Article featured image

Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ανάμεσα στους πρωτεργάτες της νέας ευρωπαϊκής συμμαχίας για την ηλιακή θερμική ενέργεια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα, με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε μια από τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7).

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φέρνει σε επαφή κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, καθώς επίσης και σημαντικούς βιομηχανικούς εταίρους κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Συμμαχίας για την Ενέργεια  (EERA). Επίσης ερευνητικά κέντρα από την Αφρική, την Αυστραλία, την Κίνα και την Αμερική συνδέονται άμεσα με αυτό το πρόγραμμα. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο Κύπρου μαζί με περισσότερους από 40 εταίρους, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Επιστημονική και Τεχνολογική Συμμαχία για την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Αριστείας στη συγκεντρωτική Ηλιακή Θερμική Ενέργεια”, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να μετατρέψει το σύνολο των εταίρων σε οργανισμό αναφοράς για ερευνητές παραγωγής ηλεκτρισμού από συγκεντρωτική ηλιακή θερμική ενέργεια (STE) στην Ευρώπη και να ενδυναμώσει τη συνεργασία ερευνητικών προγραμμάτων από διάφορες χώρες. Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης στη βιομηχανία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ηγεσίας στην Ηλιακή Θερμική Ενέργεια.

 

Ηλιακή Θερμική Ενέργεια

Η ηλιακή θερμική ενέργεια βασίζεται σε τεχνολογίες συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, για τη συγκομιδή και τη χρήση ηλιακής ενέργειας με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφαλάτωσης νερού και άλλες χρήσεις. Σε ολόκληρη την Ευρώπη καταβάλλεται προσπάθεια για ενδυνάμωση της πολιτικής αειφόρου χρήσης της ενέργειας, που σε συνδυασμό με τη χρήση φωτοβολταϊκών, προσφέρει τη μέγιστη δυνατότητα αξιοποίησης των πηγών ενέργειας για τον πλανήτη μας.  Είναι μια από τις λίγες ανανεώσιμες πηγές που μπορούν αποτελεσματικά και χωρίς υψηλό κόστος να προσαρμόσουν την προσφορά ενέργειας αναλόγως της ζήτησης, όπως για παράδειγμα μέσω της αποθήκευσης ενέργειας σε άλατα. Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ένας από τους βασικούς εταίρους της κοινοπραξίας, με ηγετικό ρόλο ώστε να διαμορφωθεί το σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την ΕΕ και τις εθνικές αρχές, θέτοντας τα θεμέλια για μακροχρόνια ερευνητική συνεργασία σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης αλλά και πέρα από αυτήν.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του STAGE-STE  ή στο Γραφείο Τύπου του Ινστιτούτου Κύπρου (τηλέφωνο: 22208702, email: media@cyi.ac.cy)


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ