Η Ευρώπη αλλάζει ότι ξέραμε μέχρι σήμερα για τα προϊόντα καπνού

Σε μια προσπάθεια να προβάλλει τις αρνητικές και επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος, ακόμη πιο έντονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε χθες καινούργιες αυστηρότερες οδηγίες, προς όλες τις καπνοβιομηχανίες της Ευρώπης.

 


Article featured image
Article featured image

Οι δέκα βασικές αλλαγές στα προϊόντα καπνού, μεταξύ άλλων, αφορούν τις μεγαλύτερες και υποχρεωτικές πλέον, εικονογραφικές προειδοποιήσεις με φωτογραφίες πάνω στα πακέτα τσιγάρων (ισχύει και για τα στριφτά τσιγάρα). Επίσης πλέον σταματά η παραγωγή τσιγάρων και καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση, όπως μέντα, βανίλια. 

Αντικατάσταση της επισήμανσης για την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα με το μήνυμα «Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 70 ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο». 

Πλέον θα απαγορεύονται οι διαφημιστικές ή παραπλανητικές συσκευασίες τσιγάρων. Όλα τα πακέτα, θα πρέπει να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου για να εξασφαλίζεται η προβολή των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία. Οι συσκευασίες λεπτών τσιγάρων και άλλες συσκευασίες με ακανόνιστο σχήμα δεν θα επιτρέπονται πλέον. 

Απαγορεύονται επίσης οι συσκευασίες που περιέχουν λιγότερα από 20 τσιγάρα. Κατά συνέπεια, τα πακέτα των 10 τσιγάρων, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στις ομάδες μικρότερης ηλικίας με περιορισμένη αγοραστική δύναμη, θα εξαφανιστούν από την αγορά. 

Σταματούν και οι αναφορές σε πλεονεκτήματα που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, σε γεύσεις ή αρωματικές ύλες, σε ειδικές προσφορές, σε ισχυρισμούς ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι λιγότερο επιβλαβές από κάποιο άλλο, ή ότι έχει βελτιωμένη βιοαποδομησιμότητα ή άλλα περιβαλλοντικά οφέλη. 

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα συστατικά για όλα τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ, σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή, για να γίνονται πιο εκτενείς αναλύσεις. 

Σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η ΕΕ δεν έχει θέσει απαγορεύσεις πέραν κάποιον ορισμένων κριτηρίων ασφαλείας και ποιότητας για όσα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και απαραβίαστα και να διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή για την προστασία των καταναλωτών. 

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία στα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθίστανται υποχρεωτικές και οι καταναλωτές θα ενημερώνονται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους μη καπνιστές.

Επίσης δεν θα επιτρέπονται διαφημιστικά στοιχεία στις συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ απαγορεύεται η διασυνοριακή διαφήμιση και προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων. 

Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα το 2019 και για τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα το 2024. 

Οι κανόνες ισχύουν για όλα τα προϊόντα που παράγονται από τώρα, άρα όλα τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν στους κατασκευαστές επιπλέον προθεσμία 12 μηνών για να πωλήσουν τα παλαιά αποθέματα. 

 Άλλα προϊόντα, όπως τα πούρα, τα πουράκια και ο καπνός που λαμβάνεται από το στόμα («snus») εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή. Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πριν από τις 20 Μαΐου 2016 μπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται στην ΕΕ έως το 2017.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ