«Μη σκοτώνετε τα φίδια», μας προτρέπει το Τμήμα Δασών

Μια ανάρτηση του Τμήματος Δασών που αναφέρεται στον αδικαιολόγητο φόβο, την προκατάληψη και την έλλειψη ενημέρωσης, που πολλές φορές οδηγεί σε άδικο θάνατο, με κόστος για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα.

Article featured image
Article featured image

Αναφέρει επακριβώς:

Φίδια, είναι και αυτά μέρος του οικοσυστήματος και χρειάζονται την προστασία μας (όλα τα φίδια προστατεύονται τόσο από Ευρωπαικές οδηγίες ή Συμβάσεις όσο και από την Εθνική νομοθεσία Ν.153/2003 για την προστασία της φύσης κ της άγριας ζωής)!

Τα φίδια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τροφικής αλυσίδας.

Ο αδικαιολόγητος φόβος, η προκατάληψη και η έλλειψη ενημέρωσης οδηγεί πολλές φορές σε άδικο θάνατο, με κόστος για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα.

Τα φίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον αφού η κυρίως τροφή τους αποτελείται από τρωκτικά. Μείωση των πληθυσμών τους αποτελεί πλήγμα και μείωση των φυσικών εχθρών των τρωκτικών οδηγώντας τον άνθρωπο σε χρήση δηλητηρίων και άλλων επιζήμιων μεθόδων καταπολέμησης που στοιχίζουν τόσο στον ίδιο όσο και στο περιβάλλον.

Φωτο 1: Macrοvipera lebetina - Φίνα

59673436_2396200917323926_1669524732224995328_o.jpg


Φωτο 2: Dolichophis jugularis - Θερκό ή Μαύρο φίδι

59700525_2396200967323921_4545584659265748992_o.jpg


Φωτο 3: Hierophis cypriensis - Κυπριακό φίδι

59630434_2396201020657249_4986615085452492800_o.jpg


Φωτο 4: Telescopus fallax - Αγίοφιδο

59362916_2396201043990580_7865178849577795584_o.jpg


Φωτο 5: Hemmorrhois nummifer - Δρόπης

59676542_2396201223990562_4210896974787903488_n.jpg


Φωτο 6: Malpolon insignitus - Σαΐτα

59853447_2396201263990558_895220082412617728_n.jpg


Φωτο 7: Natrix natrix cypriaca - Νερόφιδο

59684955_2396201340657217_7187498847822675968_o.jpg


Φωτο 8: Typhlops vermicularis - Ανίλιος

59639346_2396201377323880_1129684176757325824_n.jpg


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ