Το υπ. Εσωτερικών μόλις εξέδωσε αναλυτικό οδηγό (με ορθές πληροφορίες) για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση

Επιτρέπεται όταν σχολάσω από την εργασία μου να κάνω στάση στον φούρνο ή στο περίπτερο; Επιτρέπεται να πάρουμε τις οικογένειες μας για βόλτα με το αυτοκίνητο; Μπορώ να μετακομίσω στο έτοιμο προς παράδοση σπίτι μου;

Το υπ. Εσωτερικών μόλις εξέδωσε αναλυτικό οδηγό (με ορθές πληροφορίες) για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση

Επιτρέπεται όταν σχολάσω από την εργασία μου να κάνω στάση στον φούρνο ή στο περίπτερο; Επιτρέπεται να πάρουμε τις οικογένειες μας για βόλτα με το αυτοκίνητο; Μπορώ να μετακομίσω στο έτοιμο προς παράδοση σπίτι μου;

Article featured image
Article featured image

43 (ειδικές και γενικές) απαντήσεις στα ερωτήματα πολιτών αποκλειστικά για την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση.


Μέρος Α: Γενικές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαμβάνεται ως μέτρο υπό τις σημερινές συνθήκες;
Η εύκολη μετάδοση και εξάπλωση του covid-19 θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και σε αυξημένη πίεση το δημόσιο σύστημα υγείας. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες, τόσο ως μέτρο αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης, συμβάλλει σημαντικά στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών που δεν έλαβαν έγκαιρα παρόμοιας φύσεως μέτρα, αποφασίστηκε όπως λάβουμε αυστηρά αλλά αποτελεσματικά περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης. Ο περιορισμός των μετακινήσεων των πολιτών αποτελεί το μόνο ασφαλή τρόπο διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, ελέγχου της εξάπλωσης του κορωνοϊού, καθώς και της ιχνηλάτησης των επαφών των υπόπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.


photo-1586475869992-102fedfb747b.jpgΥπάρχει περίπτωση να παρθούν πιο αυστηρά μέτρα στο άμεσο μέλλον;
Είναι ξεκάθαρο ότι η διάρκεια καθώς και η φύση των μέτρων θα καθοριστούν από τη συμπεριφορά και τη συνεργασία του κάθε πολίτη ξεχωριστά, καθώς η κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει τις οποιεσδήποτε παραλήψεις και πειραματισμούς. Ο απόλυτος αποκλεισμός ως έσχατη επιλογή, θα δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, επομένως η απόλυτη συμμόρφωση με τα υφιστάμενα μέτρα αποτελεί τη μοναδική επιλογή αποφυγής του.

Από πότε έχει ισχύει ο περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών;
Με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας με τίτλο ο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 12) του 2020, έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 στις 6 π.μ. μέχρι τη Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. μέτρα που αφορούν στον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.

Αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας;
Τα περιοριστικά μέτρα αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων, χωρίς καμία εξαίρεση.


photo-1586508887700-bc5ce707b322.jpgΥπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να τις εφαρμόζουν;
Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, αλλά και πρόσθετες άλλες υπηρεσίες/ επαγγέλματα που αναφέρονται στα διατάγματα.

Πως παραχωρείται η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου;
Το «Έντυπο Α» αφορά τη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που θα πρέπει να δίνεται υπογεγραμμένη από τους εργοδότες ή προϊσταμένους σε όσους εργαζόμενους θεωρείται αναγκαία η μετάβασή τους στον εργασιακό χώρο με βάση το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε υπηρεσία/οργανισμό. Το ίδιο Έντυπο έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και οι αυτοεργοδοτούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο εν λόγω έντυπο που θα συμπληρώνεται μια φορά θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν τη φύση της εργασίας, τον τόπο κατοικίας και τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από και προς τον εργασιακό του χώρο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους και συμπληρωμένο επαρκώς το ανάλογο Έντυπο. Η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου παραχωρείται εφάπαξ όπου υπάρχουν σταθερά ωράρια. Όπου το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό ή όπου ο εργαζόμενος εργάζεται με σύστημα βάρδιας, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ανανεώνει ημερησίως τη βεβαίωση ώστε να αντικατοπτρίζει το ωράριο εργασίας της εκάστοτε ημέρας.

Σε ποιες περιπτώσεις και με πιο τρόπο θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των πολιτών πέραν του δικαιώματος παραχώρησης άδειας για εργασία;
Η μετακίνηση πολιτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο 1 φορά ημερησίως για ένα από τους πιο κάτω 8 σκοπούς:
1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό.
2) Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.
3) Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
4) Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5) Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα).
6) Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές.
7) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τ
8) Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Επομένως, οι πολίτες για να κάνουν χρήση του δικαιώματος για εξασφάλιση άδειας για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα πρέπει να αποστέλλουν μήνυμα (sms) στον ειδικό αριθμό ‘8998’, καθορίζοντας τον αριθμό της επιλογής τους.
Να σημειωθεί ότι το «Έντυπο Β» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική επιλογή ΜΟΝΟ από πολίτες άνω των 65 ετών.

Πως καθορίζεται ο επιτυχής τρόπος αποστολής μηνύματος στο ‘8998’ και ποια θα πρέπει να είναι η δομή του;
X (Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ)
ΧΧΧΧΧΧ (ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ΧΧΧΧ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ)
Χ πρέπει να είναι ένας μοναδικός αριθμός από το 1 μέχρι το 8, που αντιστοιχεί στο σκοπό μετακίνησης του πολίτη.
Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης για:
Κύπριους πολίτες: μόνο ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας
Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.
Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου).
Ταχυδρομικός Κώδικας Οικίας πρέπει να είναι 4 αριθμοί.

Όταν στο γραπτό μήνυμα (SMS) επιλεγεί ο σκοπός μετακίνησης με αριθμό 8 πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο λόγος μετακίνησης;
Όχι. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο λόγος μετακίνησης όταν επιλεγεί ο σκοπός μετακίνησης με αριθμό 8. Ο λόγος μετακίνησης αναφέρεται και αιτιολογείται στον αστυνομικό που θα διενεργήσει τον έλεγχο.


photo-1423784346385-c1d4dac9893a.jpgΠότε γίνεται χρήση του τηλεφωνικού κέντρου;
Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί εναλλακτική μέθοδο ως προς την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) και η χρήση του ενδείκνυται μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Εξυπηρέτηση κατόχων αριθμού τηλεφώνου από ξένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας, καθώς η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) 8998 δεν υποστηρίζει λήψη μηνυμάτων από ξένους αριθμούς

Εξυπηρέτηση πολιτών που δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τον οποιονδήποτε λόγο

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 06:00 - 21:00, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα:

Από αυτοματοποιημένο σύστημα IVR (Interactive Voice Response) στους αριθμούς 80012012 ή 22263030 για αριθμούς από ξένους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Κατ’ εξαίρεση, από λειτουργό εξυπηρέτησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο πολίτης δεν έχει εξυπηρετηθεί από το IVR.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί μόνο κλήσεις που διεκπεραιώνονται από κινητό τηλέφωνο.

Σε ποια Αρμόδια αρχή του κράτους έχει παραχωρηθεί η δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων για τήρηση των σχετικών διαταγμάτων?

Η εξουσία για τη διεξαγωγή ελέγχων για την εφαρμογή των σχετικών διαταγμάτων συμπεριλαμβανομένης και της μετακίνησης πολιτών έχει παραχωρηθεί στην Αστυνομία Κύπρου και στις ομάδες που την απαρτίζουν. Επιπλέον, οι Υγειονομικοί Λειτουργοί των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ιατρικών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, η Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Υπηρεσία Θήρας και η Πολιτική Άμυνα.

Τι χρειάζεται να έχουν πάντα στην κατοχή τους οι πολίτες κατά τη διάρκεια μετακίνησης από και προς την τοποθεσία διαμονής τους?

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης οι εργαζόμενοι/πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, συμπληρωμένο το ανάλογο για κάθε περίπτωση Έντυπο Α ή Β (εκεί όπου επιτρέπεται), ή απαντητικό μήνυμα (sms) από την υπηρεσία 8998, ή χειρόγραφη δήλωση όπου δεν μπορούν να εξασφαλιστούν τα προηγούμενα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τον σκοπό μετακίνησης. Για την επιλογή 8, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Υπάρχει περίπτωση επιβολής προστίμων σε όσους δεν εφαρμόζουν τα περιοριστικά μέτρα;

Ναι, σε όσους ενεργούν κατά παράβαση των διαταγμάτων, είτε πρόκειται για απαγόρευση των αχρείαστων μετακινήσεων, είτε για οποιαδήποτε άλλη παράβαση θα γίνεται άμεση επιβολή προστίμου της τάξης των τριακόσιων (300) ευρώ. Να σημειωθεί ότι θα διατηρείται πάντα η ευχέρεια, εάν κριθεί σκόπιμο από τα όργανα της τάξεως, καταχώρισης ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο, με ευχέρεια επιβολής φυλάκισης μέχρι έξι μηνών ή/και ποινή προστίμου που δύναται να ανέρχεται μέχρι και τις 3.000 ευρώ.

Για όλες τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις ποια είναι η καθορισμένη διαδικασία για παραχώρηση άδειας μετακίνησης;

Για όλες τις περιπτώσεις/σκοπούς στους οποίους γίνεται αναφορά στο Έντυπο Β (μετάβαση σε σουπερμάρκετ, τράπεζα, άσκηση κτλ) οι πολίτες πρέπει να αποστέλλουν γραπτό μήνυμα στο 8998 με τον αντίστοιχο λόγο μετακίνησης και μόνο κατόπιν έγκρισης από τον αποστολέα «CYREPUBLIC» για εύλογο χρονικό διάστημα, μπορούν να διεκπεραιώνουν την αιτούμενη μετακίνηση.

Για άτομα άνω των 65 ετών, επιτρέπεται εναλλακτικά:

(α) η χρήση του Εντύπου Β

(β) η χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση.

Να σημειωθεί ότι και στις 2 περιπτώσεις ο πολίτης θα πρέπει να έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την εν λόγω μετακίνηση.

Από που μπορούν οι ηλικιωμένοι να βρουν τις βεβαιώσεις;

Οι βεβαιώσεις μπορούν να λαμβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας https://www.covid19.cy/. Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης για άτομα άνω των 65 ετών σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. αρ. ταυτότητας), τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα), υπογραφή και ημερομηνία.

Για τα παιδιά χρειάζεται να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο για σκοπούς μετακίνησης;

Για τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω θα πρέπει να ζητείται έγκριση μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο 8998 από κινητό της κατοχής τους. Για παιδιά κάτω των 12 ετών που μετακινούνται, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τους γονείς τους, και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να έχουν μόνο την πολιτική ταυτότητα ή το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού τους.


photo-1540479859555-17af45c78602.jpgΠοια άτομα ανήκουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων;

Βάσει του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την αναθεώρησή του, άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες είναι ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

- Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή),

- Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια,

- Σακχαρώδη διαβήτη,

- Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση),

- Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C),

- Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα,

- Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία),

- Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη),

- Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου),

- Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,

- Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.


Μέρος Β: Ειδικές Ερωτήσεις

Λόγω της φύσης της εργασίας μου μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθώ σε διάφορες επαρχίες; Πως καθορίζεται αυτό;

Ο εργοδότης/προϊστάμενος κάθε εργαζομένου ή αυτοεργοδοτούμενος, κάνοντας χρήση του Εντύπου Α, έχει τη δυνατότητα να διευκρινίσει συγκεκριμένα το λόγο για τον οποίο κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του εργαζομένου και σε ποιες επαρχίες, καθώς να κάνει αναφορά και στη χρονική διάρκεια που ο εργαζόμενος θα μπορεί να μετακινείται για την διεκπεραίωση της εργασίας του.

Η οικιακή μου βοηθός ζει εκτός σπιτιού, εμπίπτει στην κατηγορία των εργαζομένων;

Σχετικά με την οικιακή βοηθό ή οποιανδήποτε νοσοκόμο/φροντιστή ηλικιωμένων ή ευπαθών ομάδων που διαμένουν εκτός σπιτιού μπορεί να γίνεται χρήση του Εντύπου Α από τον εργοδότη του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και παραχώρηση επιπρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.


photo-1540340061722-9293d5163008.jpgΕπιτρέπεται όταν σχολάσω από την εργασία μου να κάνω στάση στον φούρνο ή στο περίπτερο;

Το έντυπο, το οποίο καλύπτει την εργασία, αφορά τη μετάβασή σας από και προς τον εργασιακό σας χώρο. Εάν π.χ. ο φούρνος είναι στη διαδρομή σας, επιτρέπεται και νοουμένου ότι δεν θα εκτραπείτε από την διαδρομή σας η οποία καθορίζεται τόσο από τη διεύθυνση διαμονής αλλά και από την διεύθυνση του εργασιακού σας χώρου.

Τι απαιτείται να έχουν μαζί τους οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους για μεταφορά των παιδιών τους;

Θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το Έντυπο Β για κάθε διαδρομή συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως διαζευκτήριο έγγραφο, έγγραφο δικαστηρίου για την επιμέλεια των παιδιών, άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το δικαστήριο για το διαζύγιο, ή βεβαίωση δικηγόρου ότι το ζεύγος τελεί σε διάσταση.

Ποιες μετακινήσεις επιτρέπονται, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας άθλησης;

Από την έναρξη ισχύος των περιοριστικών μέτρων έχουν απαγορευτεί καθολικά οι συνάξεις σε οικίες εκτός από όσους διαμένουν μόνιμα σε αυτές, καθώς και η κυκλοφορία από τις 9 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ. πέραν των εργαζομένων που κατέχουν το Έντυπο Α.

Απαγορεύεται η μετάβαση πολιτών για αναψυχή ή άσκηση σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα, δάση και παραλίες. Η μετακίνηση για λόγους άσκησης επιτρέπεται μόνο στο οικοδομικό τετράγωνο του μόνιμου χώρου διαμονής και έχοντας πάντα στην κατοχή του ο πολίτης την απαιτούμενη έγκριση μετακίνησης.


photo-1531129877929-9a02599958ce.jpgΥπάρχει καθορισμένη ακτίνα που μπορεί να μετακινηθεί κάποιος είτε για σκοπούς άθλησης είτε για σκοπούς μετακίνησης για κατοικίδιο ζώο;

Οι μετακινήσεις για αυτούς τους λόγους θα πρέπει αυστηρά να περιορίζονται στο οικοδομικό τετράγωνο του χώρου διαμονής του κάθε πολίτη. Θα ήταν καλό να έχετε μαζί σας και κάποιο λογαριασμό κοινής ωφελείας με τη διεύθυνση του σπιτιού σας για να αποδείξετε ότι δεν έχετε απομακρυνθεί από τον χώρο της οικίας σας σε περίπτωση ελέγχου.


Τονίζεται ότι η εξαίρεση για πέραν της μιας μετακίνησης ημερησίως για τις ανάγκες των κατοικιδίων ζώων παραχωρείται με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιείται στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας σας και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση πέραν του χώρου αυτού.
Επιτρέπεται στα πλαίσια της κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης να πάρουμε τις οικογένειες μας για βόλτα με το αυτοκίνητο;

Αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια της υγείας και της ζωής των συμπολιτών μας. Η βόλτα με το αυτοκίνητο δεν αποτελεί λόγο για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση και συνεπώς δεν επιτρέπεται.

Μπορώ με οδηγίες από γιατρό να πηγαίνω να κολυμπώ για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους;

Βάσει των διαταγμάτων η πρόσβαση σε παραλία δεν επιτρέπεται. Το κολύμπι επιτρέπεται κατ´ εξαίρεση σε άτομο που κολυμπά ως αποτέλεσμα ιατρικής συμβουλής σαν μορφή θεραπείας νοουμένου ότι προσκομίζει επικαιροποιημένο ιατρικό πιστοποιητικό από ειδικό γιατρό που να αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η άσκηση. Νοείται ότι η μετακίνηση αυτή θα εμπίπτει στα πλαίσια της μίας κατ᾽ εξαίρεση μετακίνησης που δικαιούστε ανά ημέρα.


photo-1502119597653-a5399ffa1adb.jpgΤα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων. Νοείται ότι ο πολίτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την απαραίτητη βεβαίωση μετακίνησης.

Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;

Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες της διοίκησης του κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις. Να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν τις εργασίες του θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα και οδηγίες των σχετικών διαταγμάτων και να συμμορφώνονται με τους υπό αναφορά περιορισμούς.

Η/Ο σύζυγος μου εργάζεται αλλά δεν οδηγεί. Μπορώ να την/τον μεταφέρω στη δουλειά της/του;

Μπορείτε να μεταφέρετε τον /την σύζυγό σας από και προς το χώρο εργασίας του εάν αυτός/αυτή δεν οδηγεί, νοουμένου ότι στη βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένου αναγράφει ότι ο εργαζόμενος δεν οδηγεί και θα τον μεταφέρει από και προς το χώρο εργασίας του άλλο άτομο Α ή Β βαθμού συγγένειας καθώς επίσης και τα προσωπικά στοιχεία του οδηγού. Αντίγραφο της βεβαίωσης μετακίνησης εργαζόμενου του ατόμου που θα μεταφέρει, θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε μαζί του ο οδηγός για κάθε τέτοια μετακίνηση.

Μπορεί κάποιος να μεταβεί για σοβαρό λόγο (π.χ. για μία βλάβη) στο εξοχικό του σε μακρινή απόσταση και αν ναι ποια βεβαίωση πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη μετάβαση και την επιστροφή του;

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστείλετε γραπτό μήνυμα SMS στο 8998 επιλέγοντας το σκοπό μετακίνησης 8. Σημειώνεται, όμως ότι θα έχετε αξιοποιήσει τη μία και μοναδική κατ’ εξαίρεση μετακίνηση που δικαιούστε ημερησίως και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχει πραγματικά σοβαρός λόγος. Για άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία κάνοντας χρήση του Εντύπου Β και της επιλογής 8. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν το λόγο της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης (π.χ. τιμολόγιο ηλεκτρολόγου, ή/και τίτλο ιδιοκτησία του ακινήτου).

Μπορώ να μεταβαίνω στο εξοχικό μου που βρίσκεται εκτός επαρχίας για αναψυχή;

Όχι. Η μετάβαση στο εξοχικό δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του διατάγματος για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επομένως η μετάβαση στο εξοχικό για αναψυχή εμπίπτει στην κατηγορία δραστηριοτήτων αναγκαστικής απαγόρευσης.


photo-1551649001-7a2482d98d05.jpgΜπορεί κάποιος γεωργός να καλλιεργήσει το χωράφι του, που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι του;

Ο επαγγελματίας γεωργός μπορεί να μεταβεί στο χωράφι του έστω και αν αυτό είναι σε μεγάλη απόσταση από την κατοικία του συμπληρώνοντας το Έντυπο Α. Πρόσθετα, θα πρέπει να κατέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι η μετάβαση του έχει όντως για προορισμό το χωράφι του και αποδεικτικά ιδιοκτησίας π.χ. αίτηση εκταρικής επιδότησης, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό παροχής αρδεύσιμου νερού ή/και τίτλο ιδιοκτησίας του κτήματος κλπ. ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων κατά τον έλεγχο.

Εάν δεν είμαι γεωργός και έχω ένα χωράφι και είναι αναγκαία η μετακίνηση για διεκπεραίωση γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών;

Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ και επιθυμείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένο χωράφι/περιβόλι για να το συντηρήσετε, αυτό πρέπει να γίνεται, αφού στείλετε μήνυμα στο 8998 επιλέγοντας το 8. Σημειώνεται, όμως ότι θα έχετε αξιοποιήσει τη μία και μοναδική κατ’ εξαίρεση μετακίνηση που δικαιούστε ημερησίως. Για άτομα άνω των 65 ετών τα όποια μεταβαίνουν στο χωράφι τους για γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία κάνοντας χρήση του Εντύπου Β και της επιλογής 8.

Θα πρέπει επίσης να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι η μετάβαση του ατόμου έχει όντως για προορισμό το χωράφι αυτό π.χ. αίτηση εκταρικής επιδότησης, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό παροχής αρδεύσιμου νερού ή/και τίτλο ιδιοκτησίας του κτήματος κλπ. είναι αναγκαία σε όλες τις περιπτώσεις.

Φροντίζω άτομο με ειδικές ανάγκες το οποίο μένει συνέχεια στο σπίτι. Όμως, μια φορά την εβδομάδα, πρέπει να πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητο. Δεν σταματούμε πουθενά. Μπορούμε να διακινούμαστε;

Μπορείτε με κατ᾽ εξαίρεση χρήση του Εντύπου Β επιλέγοντας ως σκοπό μετακίνησης 5 που αφορά τα άτομα στα οποία παρέχουμε βοήθεια και τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Για αυτή την περίπτωση δε θα χρειάζεται αποστολή γραπτού μηνύματος για το άτομο με ειδικές ανάγκες ή για το συνοδό του.

Ωστόσο, απαιτείται η κατοχή ιατρικού πιστοποιητικού για το άτομο το οποίο χρειάζεται φροντίδα.

Στην υπεραγορά δικαιούμαι να μεταβώ συνοδευόμενη από άλλο πρόσωπο

Για λόγους αποφυγής αχρείαστων μετακινήσεων συστήνεται η μετάβαση ενός μόνο ατόμου από κάθε οικογένεια σε υπεραγορά.


photo-1490349708435-19d432984978.jpgΜεταφέρω ηλικιωμένο/α άτομο/α στην υπεραγορά. Μπορώ να κατεβώ μαζί τους για βοήθεια στο ψώνισμα;

Τα ηλικιωμένα άτομα ανήκουν στις ομάδες εκείνες που πρέπει να προστατευτούν μένοντας στο σπίτι ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε υπεραγορά θα μπορεί να γίνεται από άλλο άτομο, μετά από έγκριση αιτήματος από την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων sms 8998 με σκοπό μετακίνησης 5. Γενικότερα, θα ήταν φρόνιμο η παροχή οποιονδήποτε αναγκαίων αγαθών ή/και φαρμάκων να γίνεται από τρίτα πρόσωπα και όχι από τους ίδιους τους ηλικιωμένους ή/και όσους εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πότε μπορώ να πάω σε φαρμακεία και/ή υπεραγορές;

Μπορείτε να μεταβαίνετε σε φαρμακεία ή και υπεραγορές κατά τις ώρες λειτουργίας τους, εκτός των ωρών μεταξύ 6:00 με 10:00 κατά τις οποίες εξυπηρετούνται μόνο άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Μπορώ να μεταβώ σε άλλο φαρμακείο πιο μακρινό εφόσον αυτό της περιοχής μου δεν έχει το συγκεκριμένο φάρμακο που παίρνω;

Στην περίπτωση όπου υπάρχει σε συγκεκριμένο φαρμακείο άμεσα διαθέσιμο συγκεκριμένο φάρμακο που χρειάζεστε, τότε μπορείτε να μεταβείτε για να το προμηθευτείτε. Νοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο κατ᾽ εξαίρεση το Έντυπο Β για τη μετακίνησή σας αυτή.

Μπορώ να μεταβώ στο σπίτι του/της συντρόφου μου;

Όχι, απαγορεύεται στη βάση των διαταγμάτων.


photo-1573552991725-c7b115591d04.jpg


Μπορώ να μετακομίσω στο έτοιμο προς παράδοση σπίτι μου εφόσον στο διαμέρισμα που διαμένω πληρώνω ενοίκιο;

Ναι, νοουμένου ότι εφαρμόζονται οι πρόνοιες των διαταγμάτων και προσκομίζονται τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της εν λόγω μετακίνησης και εφόσον χρησιμοποιείτε τη μία κατ᾽ εξαίρεση μετακίνηση που δικαιούστε με σχετική έγκριση από τον αριθμό 8998..

Συμπληρωματικά, στις περιπτώσεις όπου φοιτητές χρειάζεται να μετακομίσουν πίσω στο πατρικό τους σπίτι είτε να μεταφέρουν βιβλία από τον προσωρινό τους τόπο διαμονής λόγω αναστολής της φυσικής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας θα μπορούν να το πράξουν ακολουθώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχοντας στην κατοχή τους αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν το σκοπό (π.χ. ενοικιαστήριο έγγραφο ή λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).


Μέρος Γ: Θέματα που αφορούν την επιβολή εξώδικου προστίμου

Σε ποιους θα εκδίδεται το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ;

Το εξώδικο πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα εκδίδεται σε όσους ενεργούν κατά παράβαση των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, είτε πρόκειται για απαγόρευση των αχρείαστων μετακινήσεων, είτε για οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Βεβαίως υπάρχει πάντα η ευχέρεια να επιλεγεί η καταχώριση ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες και/ή πρόστιμο ύψους μέχρι 3.000 ευρώ. Η διαδικασία αυτή θα επιλέγεται στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 3.000 ευρώ;

Σε πιο σοβαρές παραβάσεις του νόμου, όπως μαζικές συνάξεις πέραν του αριθμού των ατόμων που προνοούνται στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας, υπάρχει πλήρης ευχέρεια στην Αστυνομία αντί να εκδώσει το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ, να προχωρήσει με καταχώριση της υπόθεσης στο δικαστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, η οποία φθάνει τους 6 μήνες και/ή σε πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.


photo-1585400260501-52787adc1f7a.jpgΜπορεί να πάω φυλακή σε περίπτωση παράβασης του διατάγματος απαγόρευσης των αχρείαστων μετακινήσεων;

Ναι. Εάν η φύση της παράβασης είναι τέτοια, δηλαδή ο παραβάτης με την παράβαση/ παρακοή του προκάλεσε ή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία και η επιβολή εξωδίκου προστίμου κρίνεται από την Αστυνομία ότι δεν θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της απονομής της δικαιοσύνης, τότε αντί της έκδοσης εξωδίκου προστίμου, η Αστυνομία καταχωρεί την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου για άμεση εκδίκαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, η οποία φθάνει τους 6 μήνες και/ή σε πρόστιμο ύψους μέχρι 3.000 ευρώ.

Μπορούν οι υποθέσεις παράβασης των διαταγμάτων, όπως μετακινήσεις πολιτών /συγκέντρωση πολιτών/λειτουργία υποστατικών, να οδηγηθούν άμεσα στο δικαστήριο;

Βεβαίως. Οι υποθέσεις που πηγάζουν από παραβάσεις του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των υποθέσεων που μπορούν και να καταχωρούνται και να εκδικάζονται από τα δικαστήρια παρά τον περιορισμό των υποθέσεων που τώρα εκδικάζονται λόγω των εκτάκτων μέτρων. Κατ’ επέκταση, η εκδίκαση αυτού του είδους των υποθέσεων μπορεί να γίνει από το δικαστήριο απρόσκοπτα, ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων έκτακτης κατάστασης λόγω covid-19. Ενδεικτικό είναι ότι ήδη άρχισαν να επιβάλλονται ποινές από δικαστήρια για τέτοιες υποθέσεις που καταχωρήθηκαν μόλις πριν μερικές μέρες.


photo-1557081998-05f784dcdd41.jpgΠού μπορεί να πληρωθεί το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ;

Ενδείκνυται ηλεκτρονικά, μέσω της JCC Smart (www.jccsmart.com) ή σε εμπορικές τράπεζες, νοουμένου ότι η μετάβαση σε τράπεζα γίνεται κατ’ εξαίρεση, στο μέτρο όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπόθεση παράβασης διατάγματος έχει καταχωρηθεί και εκδικαστεί από δικαστήριο;

Ναι. Υποθέσεις καταχωρήθηκαν και εκδικάστηκαν από το δικαστήριο, με την επιβληθείσα ποινή να υπερβαίνει κατά πολύ το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ και μάλιστα σε περίοδο πριν από την αύξηση του προστίμου από την Βουλή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ